Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Bijeenkomst bij Kees™ op 2 september 2009

Op woensdag 2 september komen de Fronteers en verschillende mensen van de overheid en ICTU bijeen om te discussieren over de Webrichtlijnen. Hoewel één avond eigenlijk te kort is om dit onderwerp goed uit te diepen, doen we in ieder geval een poging om een discussie op gang te krijgen.

Inloop koffie / thee

Ruim veertig deelnemers beginnen met een kopje koffie of thee. Om 19:30 uur zijn we dan ook zo goed als compleet en kan iedereen plaatsnemen. Speciaal voor de gelegenheid is de normale "productieruimte" van Kees™ omgebouwd tot bijeenkomstruimte.

Welkom

Wes Oudshoorn heet de deelnemers welkom. Hij geeft het doel van de avond aan: input van het Fronteers-werkveld. Wes vertelt ook nog even kort wie de gastheer is: Geen full-solution-new-media-total-quality-professional-dynamic- e-commerce-company. Kees™ is internet op klompen.

Introductie op de Webrichtlijnen

Het woord is aan Désirée Battjes, directeur van Kees™. Ze houdt een kleine steekproef onder de aanwezigen: Wie heeft de Webrichtlijnen wel eens gelezen? Wie heeft ze wel eens geïmplementeerd? Wie heeft deze website ook laten toetsen? Wie is er door de toets heengekomen? Bij de eerste vraag heeft bijna iedereen de vinger in de lucht, slechts een enkeling kan de hand in de lucht houden tot de laatste vraag.

Hierna sleept ze ons in sneltreinvaart door het ontstaan en de structuur van de Webrichtlijnen. Eerst was er het kabinetsbesluit, een transparante, toegankelijke ‘Andere overheid’. Omdat steeds meer dienstverlening via internet plaatsvindt, moeten ook overheidswebsites toegankelijk en duurzaam zijn. De ICTU kreeg de opdracht hier richtlijnen voor op te stellen, deze richtlijnen werden ontwikkeld in samenwerking met TNO en Cinnamon Interactive.

Het resultaat is 125 richtlijnen. En een handleiding, een klein boekwerk. Daarbovenop nog een pakket aan toetsingsnormen. Een heleboel tekst, regels en voornamelijk bureaucratie. Zien we door de bomen het bos nog? Het doet haar bureaucratisch aan, maar wanneer je als overheid zorgvuldig wilt zijn, zal je het wel zo moeten aanpakken.

De vijf hot issues

Alexander Fase van ICTU neemt het woord over. De Webrichtlijnen zijn inmiddels vijf jaar oud en ze zijn gebaseerd op WCAG1. WCAG2 is inmiddels een feit en ook de Webrichtlijnen moeten vooruit. Het project Webrichtlijnen 2 is zojuist gestart. In dat kader is er input van het werkveld gewenst. Leden van Fronteers kunnen hierbij van dienst zijn.

Alexander gaat in op vijf issues die spelen. Hij stelt een vraag en geeft een voorzet voor mogelijke antwoorden:

1. Wanneer is een specificatie geschikt voor opname in de Webrichtlijnen?

 • Als het een officiële standaard of W3C recommendation is
 • Wanneer de specificatie in de belangrijkste browsers is geïmplementeerd
 • Zodra de specificatie beschikbaar is
 • Anders (zelf in te vullen)

2. Hoe vaak kun je tussentijds de Webrichtlijnen aanpassen zonder dat het verwarrend wordt?

 • Nooit
 • Naar behoefte
 • Met een vaste frequentie bijvoorbeeld twee keer per jaar
 • Pas niet de richtlijnen aan maar de de toetsingscriteria

3. Voorafgaand aan de ontwikkeling van Webrichtlijnen versie 2 is een lijst opgesteld met richtlijnen die waarschijnlijk overbodig zijn. Is deze lijst compleet?

4. Wat zijn de drie grootste wensen met betrekking tot de Webrichtlijnen

 • Weg ermee
 • Maak er een wet van
 • Niet langer alleen verplicht voor de overheid
 • Front-end developer is een beschermd beroep met de Webrichtlijnen als referentie
 • Anders (zelf in te vullen)

5. Hoe manage je compliance met de Webrichtlijnen nadat je klant uit zicht is? Het gaat immers om jouw reputatie!

 • Niet, want de factuur is toch al betaald
 • Er wordt altijd opgeleverd met een keurmerk dat is mijn vrijwaring
 • Ik geef standaard een jaar garantie
 • Anders (zelf in te vullen)

Opdrachten

Om input te verzamelen worden de deelnemers aan het werk gezet. In de ontvangstruimte hangen vijf vellen, met daarop de vijf issues/vragen. Naast elk vel hangt een vel waarop opmerkingen mogen worden geschreven. Op de mogelijke antwoorden kan door middel van stickers gestemd worden. Bovendien krijgt iedereen vijf Kees™ ansichtkaarten waarop (anoniem) een vraag, suggestie, compliment of klacht kan worden geschreven. De kaarten gaan in een brievenbus, die bestemd is voor de ICTU.

Al snel is iedereen druk aan het schrijven en stickeren. Na een klein half uur van activeiteit wordt iedereen weer uitgenodigd in de zaal voor een discussie.

Discussie

De stoelen zijn voor de gelegenheid in een kring gezet zodat iedereen gemakkelijk kan deelnemen aan de discussie. De issues worden stuk voor stuk behandeld en een aantal mensen gaat fel in discussie. Ook de beschreven ansichtkaarten brengen we in in de discussie. Al met al een levendig geheel waarbij iedereen zijn zegje kan doen. Wellicht gaat de discussie in de comments verder?

Borrel

Na de verhitte discussie is het tijd voor de gezelligheid van het borrelen met Fronteers. De discussie gaat verder, een enkeling moet nog terug naar het hoge noorden, en om 11 uur worden ook de laatste mensen het kantoor uitgeveegd. Wat Kees™ betreft, tot volgend jaar!

Update ICTU

De ansichtkaarten met vragen en opmerkingen zijn door de ICTU gelezen en meegenomen. De inhoud van deze kaarten zijn te lezen in een PDF.