Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Bijeenkomst bij Mirabeau Eindhoven op 8 mei 2009

Op vrijdag 8 mei was het zuidelijkste puntje ooit voor een Fronteers bijeenkomst een feit: Mirabeau Eindhoven organiseerde deze avond (en de dag ervoor de Docentendag) en Martin Savelkoul begon met een presentatie over Mirabeau, en de projecten die ze doen. Met name interessant was het stuk over hoe zij Object Oriented CSS gebruiken en dit een erg prettige methode vinden voor grote projecten. Wellicht dat we hierover meer gaan horen dit jaar. Is het niet van Martin zelf, dan wel van iemand anders.

Kilian Valkhof, over CSS frameworks

Kilians missie voor de avond was ons al zeeziek wordend bekend te maken met client-side en server-side CSS frameworks. Zijn presentatie was een experimentje, gemaakt met Prezi; weer eens wat anders dan een Powerpoint of een saai HTML bestand ;)

De meesten hadden wel eens gehoord van Blueprint, 960 Grid System en het door Kilian zelf gemaakte CSS framework SenCSs. Toch gebruikt de meerderheid geen framework, waarschijnlijk voornamelijk omdat het je semantische HTML niet ten goede komt. Iets wat natuurlijk een hoop discussie op gang bracht. Niet-semantische HTML schrijven is een hoofdzonde, niet?

Interessanter was het deel over server-side CSS frameworks. Mogelijkheden waar front-enders op dit moment alleen maar over dromen, zoals variabelen/constanten en het rekenen met waardes (en hexadecimale kleurcodes!), maar ook principes als Don't Repeat Yourself, zijn in de meeste server-side frameworks vaste kost. Kilian gaf enkele voorbeelden van frameworks die een compleet nieuwe syntax bedacht hebben, zoals Sass en CleverCSS, en die enkele toevoegingen mogelijk maakten, zoals CSScaffold en Moonfall. Of de voordelen van deze frameworks (extra awesomeness), opwegen tegen de nadelen (extra gedoe), zal iedere ontwikkelaar voor zichzelf moeten bepalen.

Kilian sloot af met het noemen van eCSStender, een framework van Aaron Gustafson dat we in de gaten moeten gaan houden!

Arjan Eising, over WAI-ARIA

WAI-ARIA is een relatief nieuwe manier om webapplicaties "toegankelijk" te maken. ARIA (Accessible Rich Internet Applications) biedt onder andere HTML-attributen om te zeggen wat een interface element is en wat het doet. Een voorbeeld is het role-attribuut. Met <div role="toolbar"></div> declareer je een toolbar. De attributen kan je met JavaScript toevoegen, als je validatie belangrijk vindt.

Naast attributen zijn er ook best-practices opgesteld. Die best-practices schrijven voor hoe bepaalde interface-elementen moeten werken. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als men op de spatiebalk drukt.

Uit het publiek kwamen enkele vragen naar voren met betrekking tot de overlap met HTML 5. Moet je <input type="range"> of role="slider"> gebruiken? Een ander probleem van ARIA is dat het niet specificeert wat er moet gebeuren als je een fout maakt en <input type="checkbox" role="radio"> schrijft. Ondanks dat verschillende browsers, screenreaders en JavaScript libraries de specificatie al implementeren, zijn er dus nog wel wat onduidelijkheden.

Ondanks dat hij wat zenuwachtig was en JAWS niet helemaal werkte, heeft Arjan ons toch een interessante introductie gegeven van een techniek die voor een hoop ontwikkelaars (nog) niet echt tastbaar is.

Overige materialen en verslagen

Vragen over deze bijeenkomst? Stel ze gerust op het blog.