Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Fronteers Docentendag

Fronteers probeert ieder jaar een Docentendag te organiseren. Het doel van deze dag is enerzijds het uitbreiden en verbeteren van de contacten tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs en anderzijds het verbeteren van de aansluiting tussen die twee.

Docentendag 2011

Ontwikkelaar Nikolai Onken vertelt over zijn kijk op de nieuwe HTML-standaard en mobiele applicaties. Hedwyg van Groenendaal verkent in een interactieve sessie samen met jullie het front-end onderwijslandschap.

Daarnaast willen wij u graag kennis laten maken me de dagelijkse gang van zaken bij info.nl, een full service internet agency die de ontwikkeling van het web een warm hart toedraagt. Er zijn twintig plaatsen beschikbaar, dus meld u tijdig aan om verzekerd te zijn van een plaats.

Een verslag van de dag is na te lezen op ons blog: verslag Docentendag.

Docentendag 2009

De Fronteers Docentendag 2009 (7 mei 2009) ligt inmiddels achter ons. Het was een succesvolle en leerzame dag. Hieronder vind je een aantal van de presentaties van de Docentendag:

De commissie onderwijs van Fronteers dankt alle aanwezigen voor hun interesse, alle sprekers voor hun inzet en bereidheid om hun kennis te delen en Mirabeau voor hun bijdrage aan de organisatie en voor het gastheerschap.

Wil je in contact komen met de commissie onderwijs van Fronteers, gebruik daar dan het contactformulier voor.

Een verslag van de dag is na te lezen op ons blog: verslag Docentendag.