Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Kom naar de Algemene Ledenvergadering

Donderdag 22 november a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Fronteers plaats. We willen zoveel mogelijk betrokken leden oproepen naar deze ledenvergadering te komen. Dit jaar zal de ALV gehouden worden op Utrecht CS.

Enkele belangrijke punten die we op deze ALV willen bespreken zijn:

 • Toelichting op het reilen en zeilen van de actieve commissies
 • Opheffen commissie Diplomering
 • Bespreken van voorstellen over de financiële reserve van Fronteers
 • Bestuursverkiezing en vertrek Peter-Paul Koch (PPK)

Agenda

1. Welkom en opening door de voorzitter

2. Toelichting commissies

 • Onderwijs
 • Online Community
 • Congres
 • Marketing
 • Cursussen
 • Webrichtlijnen
 • Activiteiten
 • Oprichting commissie België

3. Ingebrachte beleidsvoorstellen

 • Opheffen commissie Diplomering (zie blogpost)
 • De financiële reserve van Fronteers (hierover verschijnt binnenkort een toelichtende blogpost op fronteers.nl)

4. Besluiten eerdere ALV’s

 • Toelichting copyright statement publicaties Fronteers
 • Vastleggen beeldmerk Fronteers
 • Evaluatie vacaturebank
 • Evaluatie korting op buitenlandse congressen
 • Strikter uitschrijven niet-betalende leden
 • Automatische incasso
 • Hoogte contributie

5. Begroting 2011

6. Begroting 2012

7. Kascommissieverkiezing

8. Bestuursverkiezing

Peter-Paul Koch, Arjan Eising en Matijs Brinkhuis treden af. Arjan en Matijs zijn herkiesbaar. Tevens hebben zich twee nieuwe kandidaatbestuursleden aangemeld: Roy Tomeij en Vasilis van Gemert.

9. Afscheid PPK

10. Rondvraag

11. Afsluiting

De ALV vindt op donderdag 22 november om 19.00 uur plaats in vergadercentrum Hoog Brabant bij Utrecht CS.

Aanmelden

Meld je aan voor de ALV via het aanmeldformulier.

Reacties

1 Monique Martens op 08-11-2012 om 15:29 uur:
Beste allemaal,

Ik kan helaas de 22e niet aanwezig zijn, dus moet me bij deze afmelden. Ik wens jullie een zinvolle, interessante en vruchtbare ALV toe.

Hartelijke groet,
Monique
Plaats een reactie