Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Ledenraadpleging: wat te doen met ons geld?

"Zouden we onze vrijwilligers moeten betalen?"
"Zijn het dan nog wel vrijwilligers?"

"Wat nou als we ze niet direct betalen, maar met verenigingsgeld een donatie aan een goed doel doen dat zij mogen uitkiezen?"
"Maar gaan de niet-vrijwilligende leden wel blij zijn dat hun contributie zo wordt uitgegeven?"

"Misschien moeten we het congres veel goedkoper maken voor leden?"
"Wordt dan niet iedereen lid, alleen voor de congreskorting?"

Je merkt het, wij - het bestuur - weten het niet; of tenminste, we zijn (nog) niet eensgezind. Maar we hebben wel het idee dat we onze inkomsten nuttiger moeten gebruiken dan jaar na jaar onze reserves verder opvullen. We hebben minimaal 1 idee waar we met z'n allen positief over zijn (meer budget beschikbaar stellen voor onze bijeenkomsten, om ze naar een hoger segment te laten doorgroeien, met hopelijk ook minder tijd en regelwerk gemoeid met de organisatie ervan). Maar een aantal van de andere ideeën die we hebben zijn dusdanig radicaal dat we daar eerst toestemming aan de ALV voor zouden moeten vragen. Ter voorbereiding daarvan, en in de hoop dat discussie hier ons gaat helpen tot consensus te komen, willen we graag wat mogelijke concepten met jullie delen, en horen wat jullie er van vinden.

Allereerst dus dat betalen van onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou de vereniging nergens zijn. We proberen ze ieder jaar te bedanken met een leuk zeiluitje, en af en toe nog eens iets extras, maar niet iedereen is in de gelegenheid mee te gaan zeilen, en er zitten vrijwilligers tussen die zo veel doen dat je ze als dank iedere maand wel op een luxe cruise wil sturen. De uren die ze erin steken is elk financieel gebaar meer dan waard. Maar het voelt (in ieder geval voor sommige bestuursleden) ook erg krom. Vrijwilligen doe je omdat de vereniging je aan het hart gaat, omdat de contacten met mede-front-enders super leuk en waardevol zijn, etc - niet omdat je er voor betaald wordt.

Aan de andere kant, als je er voor betaald wordt, dan ben je misschien wat sneller geneigd om ook wat meer van de minder leuke klusjes op te pakken, en dan kan je misschien wat meer erop worden aangesproken als je iets niet doet waarvan je beloofd had dat je het zou gaan doen. Maar kom op zeg, je wil toch geen halve werknemer van de vereniging worden?! (En dan hebben we het nog niets eens over "Wie bepaalt wie genoeg doet voor zo'n beloning?" en hoe scheef dit alles kan overkomen op vrijwilligers uit het verleden, zoder wie we onze huidige luxe positie nooit zouden hebben bereikt.)

We kunnen ook op andere manieren onze vrijwilligers bedanken. Laten we ze op cursussen sturen die ze helpen met het uitvoeren van hun taken voor de vereniging. De congrescommissie is zo eerder dit jaar naar ConfConf gegaan. Dat is iig een concept waar we met z'n allen achter staan. Maar meer van dat soort geschikte en nuttige gelegenheden lijken niet direct voor het oprapen te liggen. Moeten we desondanks daar al onze energie in gaan steken, en dat luider en breder bekend maken onder onze vrijwilligers?

Of toch die donaties aan een goed doel?

Waarom willen we uberhaupt iets op dit gebied? De vereniging doet het op financieel gebied goed. Te goed! De meeste van onze activiteiten zijn zelfbedruipend, de weinige echte kosten die we hebben worden ruimschoots gedragen door onze lidmaatschapsinkomsten, en daar bovenop stroomt het geld binnen via onze vacaturebank. In 2012 hebben we besloten onze inkomsten te gebruiken om een aantal reserves op te bouwen om de continuïteit van de vereniging op de langere termijn te kunnen garanderen, maar daar beginnen we zo stilletjes aan ook wel aan te komen. Bovendien lopen we gevaar belasting te moeten gaan betalen door te veel inkomsten en te weinig uitgaven, en we zouden nalatig zijn als we niet proberen dat geld te besteden aan iets dat beter bij de missie van Fronteers past, waarbij het onze vrijwilligers zijn die helpen die missie tot uitvoering te brengen.

Aan de andere kant, dit is dus wel verenigingsgeld, dus we kunnen ook proberen alle leden van de vereniging zo veel mogelijk baat te laten hebben bij ons huidige overschot aan inkomsten, door de kosten van zowel congres als workshops naar beneden bij te stellen.

De reden dat we in het verleden huiverig zijn geweest om dit te doen, is dat de korting die je op congres en workshops krijgt nu al groter is dan de contributie. Het is op dit moment nog niet echt de moeite waard om even snel lid te worden om deel te gaan nemen aan een activiteit, maar als de korting nog groter wordt, dan gaat dat veranderen, en onze vrijwilligers die de communicatie over deze activiteiten afhandelen hebben nu vaak al hun handen vol met after-the-fact pogingen tot dat soort acties (waarbij overal uitgespelde voorwaarden over de spelregels die we daarbij hanteren gewoon niet worden gelezen). En weet je, de tijd van die vrijwilligers, die is ons toch wel erg veel waard...

Misschien dan maar de inkomsten uit de vacaturebank gebruiken om het congres en de workshops te 'sponsoren' en ze voor iedereen - inclusief niet-leden - goedkoper te maken?

Moet het lidmaatschapsgeld dan niet gewoon omlaag? Tja, we zullen dat dit jaar wederom voorleggen aan de ALV, zoals we om de paar jaar doen, maar de verwachting is dat de ALV voorstander zal zijn van het handhaven van het huidige niveau, met de redenering dat een minimale drempel van dit niveau zin heeft om een lidmaatschap iets te laten zijn dat alleen wordt overwogen door mensen die serieus bezig zijn met front-end, en specifiek de meerwaarde van het bestaan van Fronteers zien.

Dus, wat vind je er van? Moeten we:
Onze vrijwilligers gaan betalen?
Extra energie steken in onze vrijwilligers op training te sturen?
Namens onze vrijwilligers geld aan een goed doel gaan geven?
Congres/workshops goedkoper maken voor leden?
Congres/workshops goedkoper maken voor iedereen?
Het lidmaatschap goedkoper maken?

Reacties

1 Joël op 28-09-2016 om 08:01 uur:
Vrijwilligers betalen zou ik niet direct een goed plan vinden, maar een aantal taken overhevelen naar betaalde partijen wel.
Bijvoorbeeld de administratieve zaken of het regelen van de dingen die nu voor vertraging zorgen in de commissies.
Hierdoor wordt het ook nog leuker om bij te dragen aan Fronteers denk ik.
Daarnaast kunnen we meer internationale sprekers uitnodigen en invliegen voor meetups of workshops oid.
En ik denk dat het een goed idee is om een (al dan niet betaalde) taskforce te maken die bugs van open source frameworks op gaat lossen, of helpt met vertalen of documentatie schrijven.
Of wellicht een beloningssysteem voor geselecteerde bugs van open source projecten.
2 Derk op 28-09-2016 om 12:07 uur:
Laat de vrijwilligers gratis naar het congres gaan, al is dat zeilen ook wel erg tof. De congres commissie zelf mag vervolgens een weekendje weg oid.

Wat te doen met je geld:
Zorg dat alle frontend gerelateerde talks in Nederland op de site staan en probeer ze allemaal te registreren.
Doel is frontend kennis verspreiden.
3 Jules op 28-09-2016 om 12:59 uur:
Ik heb bij training Nee geantwoord. Ik zou deze met Ja beantwoorden mits dit direct gerelateerd is aan de taak die de vrijwilliger vervult binnen de vereniging. Dus organiseer je het congres dan lijkt het me logisch om je kennis daarover bij te mogen schaven in een door de vereniging betaalde training.Ook lijkt me onkostenvergoeding (reis, verblijf, versnapering) in veel gevallen vergoed kan worden door de vereniging.

Workshops goedkoper maken is geen optie! Trainers investeren veel in de ontwikkeling van hun workshop. Dit moet ergens worden terugverdiend. De markt mag geen last hebben van deze "concurrentie". Maar dit is ooit al eerder in een ledenvergadering besproken. Ik had oorspronkelijk Ja geantwoord, met het idee dat de vraag hier over de combiticket gaat. Nogmaals de vraag lezend vrees ik dat ik een verkeerd antwoord heb gegeven.
4 Elwin op 28-09-2016 om 22:28 uur:
Zomaar wat random ideetjes wat je zou kunnen doen met extra geld:

- Koop kaartjes voor andere front-end congressen/cursussen en verloot die onder leden.
Op die manier kunnen sommige leden, die misschien niet voor alle congressen/cursussen per jaar genoeg geld over hebben, toch hun kennis vergroten of delen. En het maakt dat je lidmaatschap je ook echt iets 'tastbaars' kan opleveren.

- (ik weet eigenlijk niet of dit al gebeurd:) Er kunnen tickets voor het congres of workshops beschikbaar worden gesteld voor scholieren/studenten (of i.i.g tegen zeer gereduceerd tarief). Zodat de nog-niet-professionele front-enders alvast een voorproefje kunnen krijgen op het 'echte werk' en zo een goede start kunnen maken.
5 Sander v. L. op 30-09-2016 om 17:53 uur:
Een paar specifieke reacties:
* Joël: Internationale sprekers uitnodigen voor bijeenkomsten is een van de plannen die we hebben om onze bijeenkomsten nog net een stapje interessanter te maken, dus daar wordt aan gewerkt!
* Joël: Administratieve taken overhevelen doen we beperkt (boeken van vluchten bij de congrescie, meer werk uitbesteden aan een administratiekantoor voor de penningmeester), maar het is vaak lastig om zaken aan te wijzen die geen impact hebben op hoe we worden ervaren als vrijwilligersorganisatie, en waar de aansturing ons niet evenveel tijd kost als het uitvoeren. Maar als je concrete ideeën hebt, dan is het concept absoluut iets waar we achter staan.
* Derk: De bijeenkomsten pagina bevat tegenwoordig al veel meer andere interessante activiteiten dan vroeger het geval was (voornamelijk gevoed door meer community-ondersteuning door Fronteers), en doel is absoluut om dat nog verder uit te breiden. Maar ik zie dit voornamelijk als een kwestie van nog een taak voor een vrijwilliger (iemand die zowel zelf op zoek gaat, als per 'aangemelde' activiteit even controleert of het daadwerkelijk bij Fronteers past, en niet super-commercieel / nutteloos is), en niet iets waar geld de oplossing zou zijn.
* Jules: Idee bij trainingen voor vrijwilligers is inderdaad dat dit absoluut gerelateerd moet zijn aan wat ze (willen) doen voor Fronteers, ja. Dit maakt het ook lastig om hier verder werk van te maken, want we kennen de mogelijkheden te weinig.
* Elwin: Kaartjes voor andere congressen doen we al op 2 manieren: Onze "30% korting" acties bestaan uit 10% korting gegeven door een congres, en 20% betaald door Fronteers. Dit is voorbehouden aan "community"-congressen (dus niet de super-commerciële congressen), en ieder lid kan ons vragen een dergelijke korting te proberen te regelen als ze een congres zien dat hiervoor geschikt lijkt. Tevens ondersteunen we andere evenementen (met publiciteit, advies, geld of hulpmiddelen), en krijgen/vragen daar korting of vrijkaartjes voor terug. We willen dit zeker uitbreiden, maar de belangstelling vanuit leden lijkt relatief laag te zijn (bijvoorbeeld 3 reacties op onze 2 vrijkaartjes voor PFCongres), dus we moeten ons hier niet voorbijgalloperen.
* Elwin: Studentenkorting op het congres is iets waar we ons in het verleden meerdere keren aan hebben gebrand. Serieuze interesse vanuit studenten lijkt er nauwelijks te zijn als we proberen kaarten weg te geven (of we weten ze niet te bereiken, ondanks ondersteuning van vele docenten), en de signalen die we vanuit docenten krijgen geven aan dat kosten dusdanig laag zouden moeten zijn dat we geen grote aantallen van studenten zouden kunnen bedienen. (We hebben ook wel eens 50% korting voor studenten gehanteerd, en daar 1 of 2 kaartjes mee verkocht.) Studenten komen ook nauwelijks op onze (gratis) bijeenkomsten, en ondanks 50% korting op lidmaatschap valt het aantal studenten dat lid is erg tegen. Een los evenement puur op studenten gericht lijkt de meest realistische aanpak de volgende keer dat we iets op dat vlak willen proberen, maar we hebben niemand die dat concept wil trekken. (Als jij of iemand anders dat wel wil doen, dan kunnen we hier absoluut budget voor vrijmaken!)

Dan de beloofde getallen. We hebben tot nu toe 34 reacties op het formulier ontvangen. Dank allen voor de feedback!

Niet iedereen heeft op elke vraag geantwoord. Hier de aantallen ja t.o.v. totaal beantwoord per vraag, met het percentage voorstanders per vraag van de ingevulde aantallen (daarmee behandel ik niet-beantwoord als neutraal, want niet noodzakelijkerwijs correct is):
* 8/32 (25%) Onze vrijwilligers gaan betalen
* 26/32 (81%) Extra energie steken in onze vrijwilligers op training te sturen
* 6/32 (19%) Namens onze vrijwilligers geld aan een goed doel gaan geven
* 24/32 (75%) Congres/workshops goedkoper maken voor leden
* 14/33 (42%) Congres/workshops goedkoper maken voor iedereen
* 11/33 (33%) Het lidmaatschap goedkoper maken

Gegeven het grote aantal voorstanders van vrijwilligers op training te sturen zullen we daar absoluut nog eens een blik op gaan werpen. Als er vrijwilligers zijn die zelf ideeën hebben voor cursussen o.i.d. die ze zouden helpen bij hun werkzaamheden, neem alsjeblieft contact met ons op! :)

De aantallen reacties zijn verder niet hoog (en vast ook niet representatief) genoeg om hier direct conclusies aan te verbinden, maar we zullen er als bestuur absoluut onze discussies door laten leiden bij het opstellen van de begroting voor 2017, en mogelijk aan de hand hiervan een aantal specifieke voorstellen doen die we aan de ALV voor willen leggen. Als dat gebeurt, dan zullen we deze vooraf a.h.v. een blogpost toelichten. (Het staat leden verder natuurlijk ook vrij om zelf eigen voorstellen te doen richting de ALV.)
6 Wim van Iersel op 30-09-2016 om 20:09 uur:
@Jules, ik heb gestemd voor het goedkoper maken van workshops, maar met de gedachte dat het voor de trainers geen effect heeft wat betreft hun inkomsten misschien mogen die zelfs wel omhoog. Mijn gedachte is dat er voor de deelnemers een lagere drempel is om deel te nemen. Ook het idee om enkele bekende namen naar Nederland te halen klinkt als interessant.

Wat betreft het betalen van vrijwilligers, tja dan ben je geen vrijwilliger meer in mijn ogen. Wat wel heel belangrijk is is waarderen van de inzet als dat kan in de vorm van gratis toegang tot workshops (lees: betaald door Fronteers), gratis toegang tot een congres (lees: betaald door Fronteers) vind ik persoonlijk een mooi idee. Geen idee hoe dat dan belasting technisch zit voor de vrijwilliger.

Nog een oldschool idee, er komen nog zo af en toe nog papieren boeken uit m.b.t. ons vakgebied. Misschien zijn vrijwilligers daar blij mee?
7 Wim van Iersel op 30-09-2016 om 20:16 uur:
Nog een idee, alle (oud-)leden bij 10 jarig jubileum van de vereniging iets leuks sturen?
8 Sander v. L. op 03-10-2016 om 21:14 uur:
Er zijn de afgelopen dagen nog 5 reacties bijgekomen, dus hierbij de nieuwe aantallen, van totaal 39 reacties:

* 9/37 (24%) Onze vrijwilligers gaan betalen
* 30/37 (81%) Extra energie steken in onze vrijwilligers op training te sturen
* 6/37 (16%) Namens onze vrijwilligers geld aan een goed doel gaan geven
* 28/37 (76%) Congres/workshops goedkoper maken voor leden
* 15/37 (41%) Congres/workshops goedkoper maken voor iedereen
* 11/37 (30%) Het lidmaatschap goedkoper maken
9 Sander v. L. op 08-10-2016 om 20:26 uur:
Nu in totaal 44 reacties:

* 9/42 (21%) Onze vrijwilligers gaan betalen
* 33/42 (79%) Extra energie steken in onze vrijwilligers op training te sturen
* 6/42 (14%) Namens onze vrijwilligers geld aan een goed doel gaan geven
* 32/42 (76%) Congres/workshops goedkoper maken voor leden
* 16/41 (39%) Congres/workshops goedkoper maken voor iedereen
* 12/42 (29%) Het lidmaatschap goedkoper maken

(Dit is wmb de laatste update in de comments; we zullen als bestuur natuurlijk verdere reacties nog wel meenemen in onze overwegingen.)
Plaats een reactie