Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Meld je aan voor de ALV 2020

Op woensdagavond 14 oktober vanaf 20:00 houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)! Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering vindt dit keer vanwege het Coronavirus online plaats, via Jitsi Meet. Vooraf software installeren op je computer is niet nodig, mocht je willen inbellen vanaf je telefoon, dan zijn er apps beschikbaar voor Android, iOS en F-Droid!

English version below.

Is het je eerste keer op de (of überhaupt een) ALV? Tijdens de ALV nemen we als bestuur, vrijwilligers en leden samen de (financiële) staat van Fronteers door, en evalueren we hoe het gaat met de vereniging. Tot het begin van de vergadering kan elk lid een voorstel doen voor een agendapunt of een ter stemming te brengen onderwerp.

Het staat leden tot het begin van de ALV vrij voorstellen voor de agenda in te dienen. De voorlopige agenda staat hieronder. Wat in ieder geval zal worden behandeld zijn de jaarstukken van de vereniging over 2019, de financiën over 2020 en de nieuwe begroting voor 2021. Deze stukken zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen inzien: laat het ons weten!
Notulen van de avond worden altijd zo snel mogelijk na de vergadering online gedeeld.

Voorlopige agenda

 • Opening
 • Jaarrekening 2019
 • Bevindingen kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2020
 • Begroting 2021
 • Herbenoeming Anneke Sinnema
 • Herbenoeming Edwin Martin
 • Toelichting commissies
 • Evaluatie W3C-lidmaatschap
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aanmelden

Ben je van plan te komen, dan vragen we je vriendelijk je hieronder hiervoor in te schrijven, zodat we enigszins een idee hebben van de verwachte opkomst.

English version

*Wednesday evening, the 14th of October starting at 20:00 we will have our annual membership meeting (ALV)! All members of Fronteers are welcome to sign up to join us. Due to the Coronavirus, the meeting will take place completely online through Jitsi Meet. You don't need to install software or register to use this service, but if you want to participate on your phone there is an app available on Android, iOS and F-Droid*

Is this your first time at the (or an) ALV (membership meeting)? The legal form of Fronteers is a dutch 'vereniging', which means we are obligated to have a meeting once a year with the board, volunteers and members to present and discuss the (financial) state of Fronteers. We will evaluate how Fronteers is doing and discuss what we can do to improve. Until the actual start of the meeting, any member can propose a topic for the agenda to be discussed and voted on by all present members.

Below, you'll find the provisional program of the evening. The financial documents of 2019, 2020 and 2021 will be discussed and sent in advance to everyone that signed up for the ALV. If you can't attend but (as a member) want to get a copy of the documents, please send an e-mail to our treasurer.

(Provisional) Agenda

 • Opening
 • Financial Statements 2019
 • Findings of the treasury committee
 • Naming of the new treasury committee
 • Finances of 2020
 • Budget for 2021
 • Reappointment Anneke Sinnema
 • Reappointment Edwin Martin
 • Report of committees
 • Evaluation W3C membership
 • Round of questions
 • Close

Van deze ALV zijn de notulen beschikbaar:
Notulen ALV 14 oktober 2020

Reacties

1 Marcel Hekkert op 05-10-2020 om 09:55 uur:
Ik wil aanhaken bij de ALV.
2 Marko op 30-10-2020 om 10:40 uur:
Zijn er al notulen?
3 Marko op 02-12-2020 om 11:23 uur:
Ahem...
4 Anneke Sinnema op 02-12-2020 om 14:17 uur:
Hoi Marko, ze komen er deze week nog op. Bedankt voor je geduld!
5 Anneke Sinnema op 24-12-2020 om 00:11 uur:
De notulen staan inmiddels hier: https://fronteers.nl/vereniging/bestuur/notulen

(al een tijdje, maar ik zie dat het nog niet in een reactie is genoemd).
Plaats een reactie