Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 16 maart 2009

Notulen bestuursvergadering Fronteers, 16 maart 2009 gehouden bij Info.nl in Amsterdam. Aanwezig: Arjan Eising, Krijn Hoetmer, Peter-Paul Koch, Sander van Lambalgen, Tom Greuter en Wybe Weysters (bij het agenda-onderdeel over de Commissie Onderwijs).

Commissie Onderwijs

Robert Jan Verkade heeft zijn functie als commissievoorzitter neergelegd. Wybe Weysters neemt voorlopig tot aan de volgende ALV het stokje van hem over en licht de stand van zaken in de commissie toe aan het bestuur.

7 mei a.s. organiseert de Commissie Onderwijs de Docentendag. Primair doel is om docenten op het front-end vlak kennis te laten maken met Fronteers en vice versa. Op de agenda van de docentendag staan ondermeer:

 • Het webstandaardencurriculum van Opera.
 • Een rondleiding door een internetbedrijf (inz. Mirabeau Amsterdam, waar de docentendag plaatsvindt).
 • Presentaties over front-endgerelateerde onderwerpen.
 • Niels Sijm verzorgt namens de cie. de contacten met het ICTU.
 • PPK biedt aan om contact op te nemen met Opera. Wellicht kan er vanuit hun curriculum meer verteld worden. Een andere vraag die hierbij speelt is de vertaling van het curriculum naar het Nederlands. Wybe stelt voor om eerst binnen de cie. te kijken hoe dit aangepakt kan worden (wellicht in samenwerking met het ICTU). Als hij er niet uitkomt zal het bestuur die taak van hem overnemen.
 • Krijn zal de informatie over de docentendag online zetten. Wellicht kan dit aangevuld worden met een post van Wybe over de verworvendheden van de commissie Onderwijs tot nu toe.
 • Sander wil erover nadenken of het mogelijk is om docenten in het aankomende fronteersforum een eigen plek te geven.

Als het Nederlandstalige curriculum eenmaal rond is, denkt Wybe dat de cie. Onderwijs een meer faciliterende houding kan aannemen. Zo zou de commissie eens in de twee jaar een docentendag kunnen organiseren en verder vooral naar de beschikbare bronnen moeten gaan verwijzen. In dit licht valt het onderhoud van het bronnenoverzicht van Maaike ook onder de cie. Onderwijs.

Fronteers Congres 2009

Financiële planning congres

Sander wil graag inzicht in de financiële planning van het congres, met name om inzicht te krijgen in de risico's en hoe deze vermeden kunnen worden. Peter-Paul antwoordt:

 • De kosten zijn even hoog als vorig jaar.
 • De kaartjes worden duurder.
 • We verwachten meer kaartjes te verkopen.
 • Momenteel is er nog niets bekend over sponsors. PPK houdt het bestuur op de hoogte.

Andere congresgerelateerde zaken

 • De locatie staat vast, het wordt Felix Meritis in Amsterdam.
 • De kaartverkoop start op zijn vroegst 11 mei.
 • Op de volgende bestuursvergadering bepalen we go / no go.

Betaalde artikelen op fronteers.nl

PPK vroeg zich af of we wat zien in het plaatsen van bestaande artikelen op fronteers.nl. Het zou een stok achter de deur kunnen zijn om kwalitatief goede artikelen op de site tgeplaatst te krijgen.

Het voorstel wordt afgewezen. Er zijn veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Fronteers. We zien daarom geen reden om in dit geval onderscheid te maken en auteurs wel te betalen.

Nieuwe voorzitter gezocht

PPK zou graag willen dat iemand anders de voorzittersrol van hem overneemt. Fronteers moet niet te afhankelijk zijn van PPK. De voornaamste taken zijn:

 • Contact met commissievoorzitters onderhouden.
 • Overzicht houden van alle activiteiten.
 • Mensen achter de vodden aan zitten.

Momenteel staat geen van de andere bestuursleden te trappelen om de voorzittersrol op zich te nemen.

Korte opmerkingen

P. Friederichs had de vraag opgeworpen of we een standaardcontract voor ZZP'ers op konden stellen. Hij zou hier zelf een voorzet voor doen, maar we hebben er niets meer van gehoord. Krijn gaat er achteraan.

Arjan stelt voor een wedstrijd te organiseren a la CSS OFF. Arjan wil de organisatie op zich nemen. De eerste prijs zou een toegangskaartje naar Fronteers 2009 kunnen zijn.

Arjan en Peter-Paul willen master classes voor beginners organiseren. PPK denkt aan iets als "CSS-positioning voor mensen die pas onlangs overgestapt zijn op CSS". Arjan wil iets met JavaScript doen. Arjan neemt de organisatie op zich en maakt een draaiboek.

Er is een vraag van een lid binnengekomen over arbeidsvoorwaarden van front-enders. We vragen ons als bestuur af of we ons hiermee moeten/willen bemoeien. Arjan gaat inventariseren hoe andere verenigingen hiermee omgaan.

Portefeuilleverdeling en doelen

Portefeuille Voor Doel (per eind mei 2009)
Financiën en ledenadministratie Krijn Alle leden hebben betaald. Automatische incasso is uitgezocht.
Online community Krijn Profielen en login. Leden kunnen hun interesses, technieken en avatars kwijt in hun profiel. Als dit gerealiseerd is komt het forum.
Website Krijn Atom-feed toevoegen
Vacaturebank Arjan Prijs omlaag schroeven voor oude klanten? Bedrijf dat bijeenkomst organiseert mag gratis vacature plaatsen? Actief bedrijven aanschrijven. Evaluatie na afloop.
Congres PPK Kaartverkoop geregeld.
Bijeenkomsten Arjan De eerste is achter de rug, voor een tweede hebben we een datum.
Masterclasses PPK Meer over bekend.
ALV Tom Voorstel voor datum en locatie.
Webrichtlijnen PPK -
Onderwijs Arjan Verantwoordelijk voor weblogposts
Diplomering PPK Online proefexamen gereed.
Marketing Sander Visie (wat is onze doelgroep?) - brochure
Nieuwsbrief Sander -
Engelse reageerders PPK Link verwijderen vanaf quirksmode.org.
Correspondentie die buiten de portefeuilles valt Tom -