Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Algemene Ledenvergadering 2008

Na afloop van het Fronteers congres, zal de ALV van 2008 plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zal teruggeblikt worden op het afgelopen jaar. Ook zal er besloten worden wat er het komende bestuursjaar gaat gebeuren met Fronteers. Wij roepen dan ook op, nu al van je te laten horen.

Voorstellen van ideeën

Heb je een goed idee, dat mede front-end ontwikkelaars ook zal aanspreken? Je kunt dat idee dan aandragen. Tijdens de vergadering zal gestemd worden op de ideeën. Je kunt je idee vooraf al bespreken met andere leden in het IRC kanaal of tijdens een van de komende bijeenkomsten.

Om een idee aan te dragen kun je een e-mail sturen naar bestuur@fronteers.nl. We verzoeken deze ideeën in te sturen voor 31 augustus.

Bestuur

Tijdens de ALV zal ook het bestuur van Fronteers gekozen worden. Conform de statuten dient 1 bestuurslid zijn zetel ter beschikking te stellen, terwijl de overige blijven zitten. Dit om de continuïteit in het bestuur te garanderen.

Dat bestuurslid zal Peter-Paul Koch zijn; hij treedt af en stelt zich herkiesbaar. Daarnaast stelt Krijn Hoetmer, die reeds geruime tijd de facto penningmeester is, zich verkiesbaar. Tom Greuter en Arjan Eising zullen als bestuursleden aanblijven.

Het huidige bestuur voelt de behoefte aan een vijfde lid, zodat we wat meer handen hebben om de taken over te verdelen. Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden op bestuur@fronteers.nl. Dat dient ook voor 31 augustus te gebeuren.

Tijdens de ledenvergadering zal gestemd worden, en alle bestuurskandidaten met meer dan 50 procent van de stemmen komen in het bestuur. De gekozen bestuursleden kiezen vervolgens uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Op een later tijdstip wordt meer gepubliceerd op dit weblog, over de agenda, aangedragen ideeën en kandidaten voor het bestuur.

Plaats een reactie