Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Kandidaat bestuur Fronteers: Roy Tomeij

Over twee weken vindt de jaarlijkse ALV van Fronteers plaats (je kunt je nog aanmelden). Een van de onderdelen tijdens de ALV is de bestuursverkiezing. Dit jaar zijn er vier kandidaten voor het nieuwe bestuur, twee zittende bestuursleden en twee nieuwe leden. In de komende dagen stellen zij zich alle vier aan je voor. Vandaag:

Roy Tomeij

Beste Fronteers-leden, voordat jullie in groten getale gaan stemmen tijdens de ALV op 22 november stel ik me graag aan jullie voor. Het is immers wel zo handig om te weten op wie je nou eigenlijk kunt stemmen.

Alleerst wat steekwoorden: 1980, echtgenoot, 80beans, cola, pragmatisch, twitteraar, front-ender, Sass-groupie, azijnpisser, blogger, auteur, trainer, chocoladepepernoten, spreker, organisator. Details op verzoek.

Op 2 juli 2007 werd ik lid van de Yahoo! Group "Gilde voor Front-enders", waarna ik sinds begin 2008 meermaals actief ben geweest voor de vereniging en onregelmatig aan het bestuur kritiek heb geuit. Na bijna vijf jaar als beste schipper aan wal te hebben gestaan is de tijd gekomen om zelf een actieve sturende rol op me te nemen.

Wat wil ik doen dan?

Ik heb over alles een mening, maar deze kernpunten zou ik graag actief ter tafel brengen in het bestuur:

  • Onderwijzen van best practices aan andere disciplines. Niet enkel preken voor de eigen achterban, maar ook voorzien in de behoeften van designers, back-enders, etc.
  • Betere aansluiting zoeken bij het beroepsonderwijs en een actieve rol vervullen in de totstandkoming en uitvoering van curricula.
  • Fronteers is geen bedrijf, maar sommige processen zou ik graag efficiënter inrichten.
  • Bestuur laten besturen. Het bestuur is te veel uitvoerend bezig en moet meer delegeren naar de commissies.

Waarom ik?

Het bestuur bestaat nu volledig uit freelancers. Het zou de vereniging ten goede komen om een breder palet aan bestuurders te hebben, waar ik met mijn "klein bureau"-achtergrond voor kan zorgen. Ik ben gewend om te delegeren en processen te optimaliseren. Doordat het besturen van Fronteers deel uit zou maken van mijn werk kan ik structureel tijd inplannen om me hiervoor in te zetten.

TL;DR; Stem op mij tijdens de ALV en ik zal voor meer gratis bier en bitterballen voor Fronteers-leden lobbyen!

Reacties

1 Tom op 09-11-2012 om 23:21 uur:
Kleine side note: Het bestuur van Fronteers bestaat niet uit louter freelancers, heeft nooit uit louter freelancers bestaan, en met jou straks in de gelederen zal het ook in de toekomst niet uit louter freelancers bestaan. ;)

Neemt niet weg dat je waardevolle opmerkingen hebt. Zo zou ik bijvoorbeeld graag meer willen horen van de efficiëntere processen die je voor ogen hebt.
2 Sander v. L. op 10-11-2012 om 12:38 uur:
FWIW, Re: "Bestuur laten besturen" (voornamelijk richting lezers toe die denken "doet het huidige bestuur het nou echt zo slecht") ;) - het huidige bestuur heeft op 3 september zelf ook de conclusie getrokken dat de vereniging ondertussen volwassen is geworden, en dat we genoeg actieve vrijwilligers beginnen te hebben dat we als bestuur een transitie kunnen maken naar zelf minder uitvoerend bezig zijn. We verwachten meer te kunnen bereiken door beter faciliterend en ondersteunend te werk te gaan richting deze vrijwilligers, waarmee we tijd moeten overhouden om meer naar de langere termijn te gaan kijken.

Ik ben blij dat jij en Vasilis daar allebei gelijk volledig in meegingen.
3 Roy Tomeij op 10-11-2012 om 14:32 uur:
Dank voor de aanvullingen Tom en Sander. Zoals bekend kan ik soms kort door de bocht gaan om een punt te maken. Niets dan hulde voor het huidige bestuur!
Plaats een reactie