Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Begroting 2017: een nieuwe website?

  • Hidde de Vries (penningmeester)
  • 19 november 2016

Wie de Fronteers-begroting voor 2017 bestudeert, zal het vast opvallen: er is een stelpost geïntroduceerd genaamd ‘Eenmalige kosten nieuwe website’. Graag licht het bestuur toe waar deze reservering voor is bedoeld.

We nodigen leden van harte uit hun mening over deze toelichting te geven op de ALV, 28 november in Utrecht (Aanmelden).

Ledenconsultatie: waarom geen nieuwe website?

Naar aanleiding van de ledenconsultatie in september stelde een Fronteers-lid op Slack de volgende vraag: is het niet tijd om eens een nieuwe website te laten ontwerpen? ‘We doen hele coole dingen, maar dat straalt de website niet echt uit […] daar past een hipper jasje bij’, schreef ze.

In de discussie die erop volgde werd uitgebreid gesproken over allerlei aspecten. Kunnen we dit (deels) zelf binnen een GitHub project organiseren, waar de hele community mag meecommitten? Of is het te moeilijk je eigen website te maken, en moeten we er professionals voor inhuren? Voor dat laatste gingen veel stemmen op, en er werd de suggestie gedaan te kiezen voor het designbureau dat onze originele website (en logo) bijna tien jaar geleden gratis ontwierp.

Ook werd nogmaals duidelijk dat de beheerder van de site zeer open staat voor wijzigingen. In de afgelopen jaren zijn er enkele keren realigns in het ontwerp doorgevoerd en regelmatig nieuwe features en paginasoorten toegevoegd. De voorstellen voor een nieuwe website gaan expliciet om vernieuwing die verder gaat dan dat.

De conclusie uit de discussie op Slack was dat een nieuw ontwerp (en mogelijk daarnaast ook een nieuw CMS) wenselijk was. Het doel? Al onze informatie veel gestructureerder aanbieden, beter laten zien wat we doen (aan leden en niet-leden) en onszelf aantrekkelijker presenteren richting mensen die overwegen lid te worden.

Uitdagingen

Bovenstaande is recent ook binnen het bestuur besproken. De conclusie daar was helder: een meerderheid van het bestuur zou erg blij worden van het vernieuwen van de website. Bestuursleden krijgen regelmatig uit het ‘veld’ te horen dat onze website er verouderd uit ziet, en bepaalde informatie-architectuur-zaken zitten promotie van kernactiviteiten als ons congres, workshops en meetups in de weg.

Er werden wel bedenkingen uitgesproken over hoe we faire keuzes kunnen maken, en over de beschikbare tijd bij vrijwilligers.

Ten eerste een bedenking over de inhuurprocedure. Fronteers huurt al jaren derde partijen in om zich te laten ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van administratie, event catering, audiovisuele techniek en zaalhuur. Kenmerkend voor al deze partijen is dat hun vakgebied buiten dat van ons ligt. Dit zou anders zijn bij het inhuren van een bedrijf dat ons kan helpen een website te produceren. Binnen het bestuur, dat hoofdverantwoordelijk zou zijn bij een dergelijke uitgave, is iedereen werknemer of freelancer bij één of meerdere van dat soort bedrijven. Is het voor het bestuur principieel wel mogelijk een zuivere keuze te maken? Kunnen we dit zo organiseren dat het niet tot gewetenskwesties leidt?

Een tweede bedenking: het idee van een nieuwe website bestaat al jaren. Er hebben zelfs wel eens meetings bij webbureaus plaatsgevonden die ons gratis wilden helpen. Grootschalige wijzigingen zijn in de afgelopen jaren altijd wel een wens geweest, maar lijken vooral te zijn uitgebleven door tijdgebrek van vrijwilligers. Het uitbesteden van het redesignproject zou nog steeds een onbetaalde vrijwilligersfunctie zijn.

Conclusie

Het bestuur vindt het een goed om een traject voor een nieuwe website op te starten. We zien wel uitdagingen in belangen binnen het keuzeproces en het aansturen van een ingehuurd team.

Om het mogelijk te maken in 2017 een bedrag aan een nieuwe website te besteden, hebben we in de begroting voor 2017 een stelpost opgenomen. Mocht er een commissie opstaan of een uitgewerkt voorstel vanuit het bestuur of leden komen, dan zou daar geen nieuwe ALV of uitstel tot 2018 voor nodig zijn.

Heb je ideeën over hoe we dit kunnen doen of wil je over bovenstaande toelichting je mening geven? Kom dan naar de ALV op 28 november, waar het onderwerp besproken zal worden.

Plaats een reactie