Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Meld je nu aan voor de ALV 2016

Maandag 28 november houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De locatie van de ALV is Zalencentrum Se7en (toegang via Restaurant Se7en), Mariaplaats 7, ongeveer vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS.

Voor de mensen die van ver komen zullen er vanaf 18:00 broodjes klaar staan. De vergadering zelf zal stipt om 19:00 uur beginnen, en we gaan ons er voor inzetten om deze kort en doeltreffend te laten verlopen. We waarderen de inspraak van leden echter zeer, en hebben een aantal onderwerpen op het programma waarvan we verwachten dat deze discussie zullen oproepen, dus verwachten dat de totale vergadering eerder drie dan twee uur zal duren.

Het staat leden nog steeds vrij voorstellen voor de agenda in te dienen. Vooralsnog is de agenda van de avond de volgende:

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Besluiten eerdere ALVs
 3. Toelichting commissies
 4. Rapportage kascommissie 2014
 5. Rapportage kascommissie 2015
 6. Jaarstukken 2015 / Financiën 2016 / Begroting 2017
 7. Kascommissieverkiezing
 8. Ingediend voorstel: inschakelen leverancier voor organisatie congres
 9. Aftreden Sander en Arjan, bestuursverkiezing
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

Aan het eind van zijn bestuurstermijn treedt dit jaar Sander van Lambalgen af, en stelt zich - na 8 jaar in het bestuur - niet herkiesbaar. Tevens - na wel 9 jaar in het bestuur (sinds het allereerste begin!) - heeft ook Arjan Eising besloten dat het genoeg is geweest, en treedt tussentijds af. Het bestuur bedankt hen voor al hun inspanningen en bijdragen uit de afgelopen jaren.

We hebben op het moment van schrijven nog geen nieuwe leden bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur kan theoretisch fungeren met de overgebleven drie bestuursleden, maar zou graag versterking zien. We hopen op de ALV alsnog een of meerdere kandidaten aan de leden te mogen voorstellen.

Toelichting op de begroting

We zijn er op dit moment nog mee bezig, maar hopen de voorlopige financiële cijfers over 2016 en volledige begroting over 2017 enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen te kunnen opsturen. (Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen zien, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Laat het ons weten!)

Belangrijkste wijzigingen in de begroting t.o.v. vorige jaren zijn de volgende punten:

Extra budget activiteitencommissie t.b.v. niet-gesponsorde bijeenkomsten

We zijn recent met dit type bijeenkomsten gestart, zijn er enthousiast over, en willen dit concept dan ook voortzetten (naast de normale bijeenkomsten). Hier is extra budget voor gereserveerd.

Nieuwe post communityondersteuning

Er worden veel voor front-enders nuttige activiteiten georganiseerd door andere organisaties dan Fronteers. Mits deze organisaties en activiteiten "passen" bij Fronteers (dwz gerund door vrijwilligers, professionalisering ten goede komen, etc), willen wij dit ondersteunen, met advies en promotie, maar ook - waar nodig - financieel. We zijn hier al mee begonnen, en willen dit volgend jaar graag verder voortzetten.

Reservering vernieuwing website

Naar aanleiding van onze ledenconsultatie in september stelde een lid voor geld uit te geven aan een nieuwe Fronteers-website. Het bestuur is enthousiast over het idee, maar heeft wel enkele bedenkingen. Er is een stelpost opgenomen in de begroting. De penningmeester heeft een blogpost geschreven om dit onderwerp nader toe te lichten.

Voorstel inschakelen leverancier Eventstack voor praktische organisatie Fronteers Conference

Tenslotte hebben we dit jaar een voorstel van Thomas van Zuijlen om aan de leden voor te leggen. Thomas is bestuurslid, maar doet dit voorstel expliciet als lid, gericht aan de leden. De samenvatting van het voorstel:

Thomas van Zuijlen

Het management van de praktische organisatie van Fronteers Conference uitbesteden aan een leverancier, Eventstack. De congrescommissie hoeft geen logistieke werkzaamheden meer uit te voeren en blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor het congres. Fronteers richt zich op inhoud, terwijl de organisatie van het congres verder professionaliseert.

Thomas heeft een blogpost geschreven met verdere overwegingen, en hij zal dit op de ALV verder toelichten.

Eerdere discussie over dit onderwerp valt ook in de bestuursnotulen terug te lezen.

Aanmelden

Ben je van plan te komen, dan vragen we je vriendelijk je hieronder hiervoor in te schrijven, zodat we enigszins een idee hebben van de verwachte opkomst.

Meld je aan voor de ALV van maandag 28 november

Ik eet graag een broodje mee om 18:00

Aanmeldingen

(Verborgen ter bescherming van de privacy van de deelnemers)

Reacties

1 Sander v. L. op 25-11-2016 om 16:39 uur:
Voor die paar leden die nog niet ieder jaar naar de ALV komen, hebben we een pagina opgesteld die eniszins vertelt wat je bij de ALV kan verwachten, en wat de belangrijkste procedures zijn: https://fronteers.nl/vereniging/alv
2 Sander v. L. op 26-11-2016 om 15:17 uur:
Ik heb zojuist alle aangemelde leden de begroting en jaarcijfers toegestuurd. Mocht je gebruik maken van Google, en niet (on)regelmatig met mij mailen, dan bestaat er een kans dat deze email in je spam terecht komt, dus controleer dat even.
Plaats een reactie