Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 5 november 2010

Notulen bestuursvergadering Fronteers, 5 november 2010 gehouden bij Info.nl in Amsterdam. Aanwezig: Arjan Eising, Krijn Hoetmer, Peter-Paul Koch, Sander van Lambalgen en Tom Greuter. Afwezig met afbericht: Matijs Brinkhuis.

Notulen en acties vorige bestuursvergadering.

Commissies

Commissie Congres (voorzitter Peter Slagter)

De congrescommissie kijkt tevreden terug op het afgelopen congres, dat over het algemeen zeer lovende reacties ontving, ook van de sprekers. Het congres was uitverkocht en zal een bescheiden winst boeken. De grootste problemen deden zich voor met de internetconnectie. Helaas kwam het meeste werk terecht op een paar schouders. De congrescommissie zal het verloop evalueren en daarna de aanpak voor 2011 bepalen. Peter Slagter overweegt zijn voorzittersrol ter beschikking te stellen.

Commissie Diplomering (ex-voorzitter Wilfred Nas)

De debriefing moet op de site geplaatst worden. We hopen dat leden zich aanmelden om de diplomering weer op te pakken.

Commissie Online community (voorzitter Krijn Hoetmer)

Sander van Lambalgen en Kilian Valkhof zijn bezig met het opzetten van een forum en willen dit integreren met de ledenadministratie. Moet voor het eind van dit jaar uitgerold worden.

Commissie Onderwijs (voorzitter Niels Sijm)

De commissie is er niet in geslaagd de docentendag te organiseren in dit najaar. De datum is nu verplaatst naar februari 2011. Voorzitter Niels Sijm heeft aangegeven zijn voorzitterschap ter beschikking te stellen, dus de commissie is op zoek naar een nieuwe trekker en nieuwe actieve leden. De commissie streeft er met name naar meer docenten en studenten aan te trekken. Het bestuur zal dit tijdens de ALV op op het blog aan de orde te stellen. Naast de docentendag houdt de commissie zich bezig met het nadenken over en het uitwerken van hulpmiddelen voor docenten om zelf front-end lesmateriaal samen te stellen.

Commissie Marketing (voorzitter Kilian Valkhof)

De commissie heeft een aantal activiteiten ontplooid voor het congres. Het bestuur levert tekst voor een brochure aan.

Commissie Webrichtlijnen (voorzitter Peter-Paul Koch)

Krijn heeft de werkzaamheden van PPK overgenomen. Op zijn beurt overweegt hij deze uit te besteden aan een geschikt Fronteerslid.

Commissie Cursussen (voorzitter Matijs Brinkhuis)

Het model voor de workshops is gereed. Op de website is de workshopinformatie voor trainers en voor deelnemers te vinden. Deze wordt bekendgemaakt zodra de eerste workshop ingepland staat. Sander geeft Matijs de lijst van mensen die via de website aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in een workshop, zodat Matijs hen kan benaderen wanneer de eerste workshops (Peter over JavaScript en Peter-Paul over CSS positioning) hopelijk in december/januari gaan plaatsvinden.

Vaste agendapunten

Ledenadministratie (Krijn)

Enkele niet-betalende leden hebben een aanmaning ontvangen. Na het congres hebben zich weer veel nieuwe leden aangemeld. Nog niet alle aanmeldingen zijn verwerkt. Luc gaat achter de wanbetalers aan. Fronteers heeft momenteel tussen de 300 en de 350 leden.

Financiën (Krijn)

Krijn stelt voor de ALV van 24 november een nieuwe begroting op.

Vacaturebank (Krijn)

De vacaturebank loopt erg goed. Bij nieuwe aanmeldingen geven we aan dat we vanwege het grote aanbod de kans klein achten dat de vacature ingevuld wordt.

Bijeenkomsten (Arjan)

Voor het eerst hebben we een Fronteersbijeenkomst in België gehouden. Deze was erg interessant en werd goed bezocht. In december hebben we een bijeenkomst in Groningen (onder voorbehoud). Begin volgend jaar willen we meedoen met Mobile Monday.

ALV (Tom)

De datum en de locatie van de ALV is inmiddels bekendgemaakt via het blog. Voor Tom zit de driejaarstermijn erop, hij moet aftreden en besluit zich herkiesbaar te stellen.

Nieuwsbrief (Sander)

De nieuwsbrief wordt op 8 november verzonden.

De post (Sander)

Wim van Iersel wil uitzoeken of het mogelijk is om voor Fronteersleden front-end-gerelateerde boeken met korting aan te schaffen. Zijn blogpost hierover staat inmiddels online.

Ingebrachte agendapunten

  • In november is de eerste Fronteersbijeenkomst in België georganiseerd. Het aantal Belgische leden van Fronteers neemt toe, wat de vraag rechtvaardigt of we Fronteers niet moeten uitbreiden naar België. We zullen dit voorleggen aan de ALV.

Wat verder ter tafel komt

  • Sander had in een eerder stadium aangegeven mogelijk voor langere tijd naar het buitenland te gaan. Dit besluit is op losse schroeven komen te staan en daarom wil Sander graag aanblijven als bestuurslid.
  • PPK gaat kijken of het mogelijk om voor Fronteersleden korting te organiseren voor andere Europese congressen.
  • Tom neemt de merkregistratie van Fronteers op zich.
  • Sander Aarts gaat een takenlijst aanmaken van openstaande taken die onder vrijwilligers uitgezet kunnen worden.