Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Een bijzonder jaar

In oktober 2007 werd Fronteers opgericht na het oprichtingscongres, en het bestuur is trots op wat er allemaal tot nu toe gerealiseerd is. Sinds de laatste ALV heeft de vereniging niet stil gezeten. Er zijn een aantal mooie activiteiten die plaatsvinden in de komende maand. Het bestuur geeft hieronder enkele updates.

Tien jaar

Tijdens het congres in oktober zal Fronteers officieel tien jaar oud worden, en sinds het eerste mini-congres zijn er 122 bijeenkomsten, 23 verschillende workshops en 10 congressen georganiseerd. Verder zijn we afgelopen jaar begonnen met het ondersteunen van front-endinitiatieven die georganiseerd worden buiten Fronteers, en hebben we gezien dat het gebruik van Slack als zeer positief wordt ervaren. Voor het komende jaar zijn we wederom van plan om prachtige bijeenkomsten, workshops en een spetterend congres neer te zetten en dat kunnen we niet zonder onze leden. Heb je een tof idee dat Fronteers nog beter gaat laten worden? Heb je interesse om ons te helpen met het organiseren? Neem dan contact op met het bestuur en dan gaan we er samen een topjaar van maken!

Congres

Na de laatste update van het bestuur hebben een aantal mensen aangegeven interesse te hebben om plaats te nemen in de congrescommissie van dit jaar. Naar aanleiding van diverse persoonlijke gesprekken heeft het bestuur recentelijk een overleg gehad met alle geïnteresseerden, waarna officieel de congres-commissie is vastgesteld. Ook hebben we eerder in december al verkennende gesprekken gehad met Eventstack, en het bestuur ziet de samenwerking met deze partner met vertrouwen tegemoet.

Atomic design en complexiteit in CSS

Op dinsdag 24 januari organiseert Fronteers samen met E-sites in Breda een bijeenkomst met CSS als thema. We hebben twee Nederlandstalige talks, van Iain van der Wiel en Bram Smulders. Uiteraard raden we iedereen van harte aan om naar deze bijeenkomst te gaan!

Workshops over responsive design, ES2015 en CSS architectuur

Ken je iemand die meer wil weten over de basis van front-end development? Op vrijdag 27 januari bieden we een beginnersworkshop Responsive design aan. Doelgroep: back-enders, designers en iedereen die meer over front-end development wil weten. Wil je je eigen kennis opschroeven? In de komende maanden hebben we ook workshops over ES2015 en CSS architectuur. Deelname kost slechts €150 voor leden (€250 voor niet-leden), inclusief lunch.

Aftreden bestuurslid

Naar aanleiding van de –vrij publieke en niet altijd constructieve– discussie die plaatsvond na de laatste ALV heeft Michael Hastrich aangegeven dat hij niet langer op een zinnige wijze een bijdrage kan leveren binnen het bestuur, en daarom een stap terug wil doen. Het bestuur vindt het zeer jammer dat Michael deze beslissing heeft moeten nemen, maar wil hem alsnog hartelijk bedanken voor al het werk dat hij heeft verricht (en blijft verrichten) voor Fronteers. Het bestuur heeft voorlopig besloten dat ze in de huidige bezetting door zal gaan, waarbij de focus volledig zal komen te liggen op het organiseren van activiteiten, workshops, het congres en de communicatie naar de leden. In de loop van het jaar zal het bestuur nogmaals kijken of in de huidige bezetting doorgegaan zal worden, of dat er alsnog een tussentijdse ALV gehouden zal worden.

Plaats een reactie