Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 28 januari 2011

Notulen bestuursvergadering Fronteers, 28 januari 2011 gehouden bij Info.nl in Amsterdam. Aanwezig: Arjan Eising, Krijn Hoetmer, Peter-Paul Koch, Sander van Lambalgen en Tom Greuter. Afwezig met afbericht: Matijs Brinkhuis.

Notulen vorige bestuursvergadering.

Ingebrachte beleidsvoorstellen op de ALV

 • Wim heeft een boekenclub geïnitieerd. Krijn neemt contact op met Wim om het initiatief in daden om te zetten.
 • De merkregistratie loopt. Omdat hij voor de hele EU is aangevraagd kan dit zo'n maand of acht duren.
 • De studentenkorting van 50% is op de ALV goedgekeurd. De website moet ge-update worden. Inmiddels hebben we al twee studentenleden.
 • PPK gaat samen met Sander Aarts proberen een barcamp te organiseren. Voorlopig ligt PPK's focus echter op Mobilism en het Fronteers Congres. Sander L. verwijst naar de Barcamp wiki voor organisatorische adviezen.
 • PPK gaat proberen korting te regelen voor congressen. Fronteersleden krijgen al korting bij Mobilism. PPK denkt bijvoorbeeld aan Full Frontal.
 • Er is 1 bijeenkomst in Belgie geweest, in november. Het bestuur wil geen trekkersrol vervullen en wacht initiatieven af. Om diezelfde reden gaat het bestuur nog niet op korte termijn naar de notaris om de verwijzingen naar "Nederland" uit de statuten te laten verwijderen. De ALV heeft dit goedgekeurd, maar het heeft geen haast.

Commissies

Commissie Congres (voorzitter Peter-Paul Koch)

Momenteel zijn er twee opties voor het Fronteers Congres:

 1. 6/7 oktober in Tuschinski. Deze optie heeft de voorkeur, mits Tuschinski draadloos internet kan verzorgen.
 2. 13/14 oktober in de Beurs van Berlage. Deze optie is per bezoeker 30 euro duurder.

Om de prijs van de toegangskaarten aantrekkelijker te maken, stelt PPK voor niet quitte te spelen bij 70% van de verkochte kaarten, maar pas bij ± 90%. De afgelopen twee jaar was het congres immers uitverkocht. Het bestuur wil eerst de financiële consequenties kunnen overzien. De congrescommissie zal dit doorrekenen.

Commissie Diplomering (inactief)

---

Commissie Online community (voorzitter Krijn Hoetmer)

 • Krijn zal de LinkedIn-groep het openbaar maken.
 • Sander L. werkt aan het forum.

Commissie Onderwijs (voorzitter Niels Sijm)

 • De docentendag nadert (er zijn inmiddels 13 aanmeldingen).
 • In het algemeen is er een tekort aan commissieleden.
 • Bovendien wordt er een nieuwe voorzitter gezocht.
 • Op de ALV is voorgesteld om cursussen voor docenten te organiseren. Het bestuur vindt het een taak van de onderwijscommissie om hierin het voortouw te nemen en met ideeën te komen, en eventueel bij de cursuscommissie te rade te gaan.

Commissie Marketing (voorzitter Kilian Valkhof)

De marketingcommissie is bezig met de nieuwe website. Verder lopen er momenteel geen activiteiten.

Commissie Webrichtlijnen (voorzitter Peter-Paul Koch)

Janita Top heeft de rol van Krijn overgenomen in de Normcommissie Webrichtlijnen. Samen met Janita staat Krijn op de mailing list van de normcommissie. Janita pakt ook de blogposts over de webrichtlijnen op.

Commissie Cursussen (voorzitter Matijs Brinkhuis)

 • De eerste cursus (van PPK over CSS positioning) was een succes. Seats2Meet (Utrecht centrum) is een goede locatie, maar niet alle zalen voldoen aan onze wensen, dus hier moeten we goed op letten bij het reserveren. De bezoekers waren tevreden. De meeste cursisten waren lid van Fronteers, dus de vereniging legt geld toe op deze cursussen. Dit is vooralsnog geen probleem, want het is begroot. Mochten de cursussen een doorslaand succes blijken, dan bekijken we in later stadium of het budget toereikend is.
 • Vasilis zal de tweede cursus verzorgen, Peter vd Zee wellicht de derde. Vasilis en PPK zullen waarschijnlijk hun eigen cursus herhalen. Andere trainers worden gepolst, of kunnen zichzelf aanmelden.
 • We besluiten niet verder te onderzoeken of we vrijstelling van btw-afdracht kunnen verkrijgen. Hier hebben we weinig fiducie in.

Vaste agendapunten

Ledenadministratie (Krijn)

 • De ledenadminsitratie over 2010 is nog niet afgesloten, dus Krijn heeft nog geen definitieve cijfers. We besluiten niet-betalende leden minder respijt te geven, zodat we deze afsluiting sneller kunnen voltooien.
 • Nieuwe leden moeten na hun aanmelding nu soms weken wachten op een reactie van Fronteers. We besluiten een automatisch mailtje te versturen na de inschrijving, zodat het nieuwe lid zeker weet dat zijn aanmelding is aangekomen. Dat moet verwarring voorkomen (het bestuur wordt hier namelijk regelmatig over benaderd.)
 • We hebben nog een stapel T-shirts over. We besluiten deze via de website weg te geven aan geïnteresseerde, huidige leden. Nieuwe leden willen we een welkomspresentje geven. Hier mag de marketingcommissie zich over buigen.

Financiën (Krijn)

Dit weekend rondt Krijn het financiële jaarverslag over 2010 af en kunnen de boeken gecontroleerd worden.

Vacaturebank (Krijn)

De vacaturebank loopt goed, maar de administratie hiervan loopt achter.

Bijeenkomsten (Arjan)

 • 10 - februari Lable, Leeuwarden
 • 3 - maart 80beans, Amsterdam
 • ?, Hasselt (B)
 • ?, Venlo (Arjan neemt contact op met Luc)
 • ?, Leiden / Den Haag (Sander)

ALV (Tom)

De OBA is bevallen en lijkt ook voor de ALV van 2011 een geschikte locatie.

Nieuwsbrief (Sander)

Wanneer er wat te melden valt, verschijnt de volgende.

De post (Sander)

Geen opmerkingen.

Wat verder ter tafel komt

 • Sander Aarts beheert de takenlijst vrijwilligers. Er is al een lijst gepubliceerd met taken waarvoor we vrijwilligers zoeken (enkele leden hebben hier op gereageerd). Tevens komt Sander nog met een compleet overzicht van alle taken die door Fronteersleden, -commissies en het bestuur uitgevoerd worden.
 • De volgende bestuursvergadering is donderdag 21 april, 17.30 uur, bij Info.nl.