Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Resultaten Fronteers enquete 2020

In juni hebben we een enquete gehouden onder leden van Fronteers en front-end developers die niet lid zijn, om feedback voor het bestuur en de commissies te verzamelen maar ook een beter beeld te krijgen van wat onze beroepsgroep bezig houdt. De enquete werd uitgezet via Twitter, LinkedIn, en de Fronteers nieuwsbrief en is uiteindelijk 97 keer ingevuld.

Hier zijn de resultaten! We hebben alle opmerkingen die bij vragen zijn binnengekomen in dit bericht geplaatst bij de context waarin ze gegeven zijn.
In sommige gevallen is het aantal reacties binnen een categorie wel erg laag (minder dan 4 reacties) om er goede conclusies aan te verbinden als het gaat om bedragen in euro's, daarom tref je in die gevallen streepjes aan in plaats van het getal.

We hebben op verschillende manieren informatie met elkaar gekruist om het invloed van het een (leeftijd, niveau, regio) op andere informatie in perspectief te plaatsen. Zie je hierin nog een gemiste kans voor informatie die naast elkaar gelegd zou moeten worden, e-mail het bestuur en we voegen het toe.

Over de mensen die de enquete hebben ingevuld

Ziet zichzelf als: Niet op zoek naar werk Geen moeite werk te vinden Denkt door Covid-19 meer moeite te hebben werk te vinden Moeilijk passend werk/opdracht te vinden Totaal
Vooral deskundig in HTML/CSS, UI developer 10 6 1 4 21
Even deskundig in HTML, CSS als JavaScript 12 5 3 3 23
Full Stack Developer 9 9 1 2 21
Designer/developer 3 6 1 1 11
JavaScript Developer 2 4 0 2 8
CMS/framework developer 3 2 0 0 5
Interactie designer/UX developer 0 0 1 1 2
Ik schakel tussen meerdere rollen: 0 1 0 0 1
Grafisch vormgever / HTML/CSS: 0 0 0 1 1
ICT specialist: 0 0 0 1 1
Software engineer: 1 0 0 0 1
Deskundig met HTML en CSS, maar nog deskundiger(?!) met JavaScript: 0 1 0 0 1
Accessibility expert: 0 1 0 0 1
Totaal 40 35 7 15 97

Perspectief op werk

Hoeveel mensen uit elke leeftijdsgroep of van welk niveau zijn op zoek naar werk, zijn voorzien van een baan of hebben op dit moment moeite om werk te vinden (al dan niet door Covid-19)?

Leeftijd Niet op zoek naar werk Geen moeite werk te vinden Denkt door Covid-19 meer moeite te hebben werk te vinden Moeilijk passend werk/opdracht te vinden Totaal
21-30 8 9 0 1 18
31-40 22 20 6 6 54
41-50 9 4 0 7 20
51-60 0 2 1 1 4
60+ 1 0 0 0 1
Totaal 40 35 7 15 97

Voor het niveau hebben we de advancement matrix van Buffer.com aangehouden, waarop invullers van de enquete gevraagd is op te zoeken op welk niveau ze zichzelf inschatten. Dit is niet alleen een matrix die naar het kennisniveau kijkt maar ook naar senioriteit en in hoeverre je aansturing van anderen nodig hebt.

  • Level 1 - Entry level ("Learning about rope")
  • Level 2 - Developing ("Can tie basic knots")
  • Level 3 - Career ("Ties complex knots, calculates rope strength")
  • Level 4 - Advanced ("Understands rope making")
  • Level 5 - Expert ("Knows more about rope than anyone else in their company")
  • Level 6 - Principal ("Knows more about making rope than anyone else, period")
Niveau Niet op zoek naar werk Geen moeite werk te vinden Denkt door Covid-19 meer moeite te hebben werk te vinden Moeilijk passend werk/opdracht te vinden Totaal
1 3 0 0 1 4
2 1 3 0 3 7
3 5 7 0 2 14
4 14 12 6 2 34
5 14 12 1 6 33
6 3 1 0 1 5
Totaal 40 35 7 15 97

Loon en inkomen

55 van de respondenten is in loondienst als front-end developer. Alles plat opgeteld is het gemiddelde salaris onder de 47 die dit hebben ingevuld, onafhankelijk van regio, leeftijd of ervaring: 3570,81 euro per maand.
Het gemiddelde uurtarief van de 28 puur freelancende collega's, onafhankelijk van regio, leeftijd of ervaring, is 81,11 euro.

Ook bij deze categorie geldt ook dat het aantal reacties mogelijk de waarde van de informatie vermindert. Daarom hebben we in deze tabellen waarin we de informatie naast elkaar leggen tussen haakjes bij elk antwoord aangegeven hoeveel reacties tot dit gemiddelde hebben geleid.

Niveau Gemiddeld salaris (aantal) Gemiddeld uurtarief (aantal)
1 -- (3) -- (0)
2 -- (3) -- (0)
3 2893,72 (11) -- (1)
4 3970,69 (19) 80,50 (10)
5 4487,84 (11) 81,60 (16)
6 -- (0) -- (1)

Hier is dezelfde informatie, maar nu geordend op leeftijdsgroep (en daarbij het gemiddelde niveau binnen die leeftijdsgroep):

Leeftijd Gemiddeld niveau Gemiddeld salaris (Aantal ingevuld) Gemiddeld uurtarief (Aantal ingevuld)
21-30 3,18 3015,87 (14) -- (1)
31-40 4,25 3814,5 (28) 81,60 (15)
41-50 4,56 3760 (5) 80 (8)
51-60 -- -- (0) -- (2)
60+ -- -- (0) -- (1)

Wat mij bij het verwerken van de informatie opviel was dat er een aantal collega's tussen zitten die - gekeken naar niveau en leeftijd - veel minder betaald krijgen per maand dan andere collega's. Het gaat om drie collega's tussen de 21 en 30 jaar. Zij verdienen 1700 euro (Friesland, niveau 2), 1800 (Gelderland, niveau 2) en 1995 euro (Zuid Holland, niveau 3) per maand. Herken je jezelf hierin? Het is dan goed om een collega buiten je eigen kennissenkring op te zoeken om hierin te vergelijken (en achter een redelijke beloning aan te gaan)! Dit kan bijvoorbeeld via de Slack van Fronteers.

Regionale verschillen

Regio Gemiddeld salaris (aantal ingevuld) Gemiddeld uurtarief (aantal ingevuld)
Belgie -- (1) -- (1)
Buitenland -- (0) -- (1)
Flevoland -- (1) -- (1)
Friesland -- (1) -- (0)
Gelderland 3814 (5) -- (0)
Friesland -- (0) -- (1)
Limburg 3680 (4) -- (1)
Noord-Brabant 3487 (5) 67,50 (2)
Noord-Holland 4660 (5) 83,54 (11)
Overijssel 2874,60 (5) -- (2)
Utrecht -- (2) 87,40 (4)
Zuid-Holland 3548,69 (19) -- (3)
Regio Totaal respondenten uit regio Gemiddeld niveau
Belgie 3 --
Buitenland 2 --
Flevoland 1 --
Friesland 1 --
Gelderland 9 3,6
Friesland 2 --
Limburg 5 4,2
Noord-Brabant 4,5 10
Noord-Holland 18 4,4
Overijssel 9 3,5
Utrecht 11 3,8
Zuid-Holland 26 3,9

Verdien je meer als je 'JavaScript developer' bent?

We vinden het erg lastig om die vraag te beantwoorden, maar bij deze de gegevens (inclusief de gemiddelden van een laag aantal respondenten op die vraag):

Ziet zichzelf als: Gemiddeld salaris (aantal) Gemiddeld uurtarief (aantal) Gemiddeld niveau
Vooral deskundig in HTML/CSS, UI developer 3389 (16) 88,33 (3) 3,95
Even deskundig in HTML, CSS als JavaScript 4062,90 (11) 79,33 (9) 4,13
Full Stack Developer 3663,33 (9) 85,62 (8) 4,36
Designer/developer 3187,50 (4) 67,50 (3) 4,12
JavaScript Developer 2854,33 (3) 75 (4) 3,5
CMS/framework developer (bijv. WordPress, React developer) 2900 (2) 82,50 (2) 3,6

Verdienen mensen die tot minderheidsgroepen behoren minder?

6 mensen die de enquete hebben ingevuld hebben aangegeven tot een minderheidsgroep te behoren. Uit hoe de vragen zijn beantwoord, en vergelijkend met anderen uit dezelfde leeftijdsgroep, provincie en niveau, lijkt het niet dat het behoren tot een minderheidsgroep van invloed is op de salariëring of vergoeding.

Thuiswerken na corona

Invulling Ik vind het niet heel belangrijk Met tegenzin accepteren Als ik niet vaker thuis mag werken, zoek ik een andere baan/opdrachtgever Als ik vaker thuis moet werken, zoek ik een andere baan/opdrachtgever Totaal
Geen mening 2 0 0 0 2
Graag 50% remote 11 5 3 0 19
Graag full-time remote 2 3 5 0 11
Graag vooral op kantoor 17 2 1 0 20
Graag vooral remote 11 10 11 0 32
Graag zoals voorheen 3 0 0 3 6
NVT -- -- -- -- 7
Totaal 46 20 20 3 97

Leden aan het woord

Antwoord Aantal
Aantal leden dat de enquete heeft ingevuld 46
Nee, maar ik ben van plan mij in te schrijven als lid 9
Niet lid 42

Van de 40 leden die hebben ingeschat hoe lang ze lid zijn, is het gemiddelde 5 jaar en 10 maanden. 10 mensen zijn langer dan 10 jaar lid.

Ben je over het algemeen tevreden over je lidmaatschap?

Antwoord Aantal
Ja 33
Ik twijfel 9
Nee 4

Hoe actief ben je als lid?

Deelname Aantal Aantal onder leden Niet lid, van plan lid te worden
Ik ga naar Front-end of web-development congressen 36 32 4
Ik ben wel eens naar het Fronteers Congres geweest 35 35 0
Ik ben wel eens naar een Fronteers workshop geweest 31 29 2
Ik ga elk jaar naar het Fronteers Congres 25 24 1
Ik vraag wel eens korting aan voor ledenkortingsacties 18 18 0
Ik ga minstens 1x per jaar naar een Fronteers workshop 8 8 0
Ik heb wel eens via het Fronteers netwerk werk gevonden 6 6 0
Ik heb wel eens werk gevonden via de Fronteers vacaturebank 1 1 0

Welke aandachtsgebieden verdienen volgens jou bij Fronteers meer aandacht?

Wij legden een aantal aandachtsgebieden voor aan de leden, waarbij het ook mogelijk was om zelf iets in te vullen:

Deelname Aantal Aantal onder leden Niet lid, van plan lid te worden
Werkgevers aanspreken op invulling rol front-end developers 25 23 2
Meer educatie rond accessibility 25 23 2
Kennisdeling (meer meetups organiseren) 25 23 2
Promoten van het vak in het onderwijs 24 22 2
Creëren van meer netwerkmogelijkheden 19 17 2
Kennisdeling (meer of andere workshops organiseren) 18 14 4
Meer educatie rond JavaScript-frameworks 18 15 3
Meer aandacht voor diversiteit en inclusie 17 15 2
Lidmaatschap van het W3C 12 10 2
Onderzoeken onder de beroepsgroep, zoals deze enquete 1 0 1

"ben in jan 2020 lid geworden, nog niet veel aan gehad, er gebeurd niet zoveel nu."

"Ik weet niet of er het afgelopen jaar workshops zijn geweest. Ik volg Fronteers op Twitter en Slack maar heb het idee dat ik niet alle informatie zie. Maar ik ben zelf ook niet erg actief op Twitter en Slack. Mails ontvang ik wel."

"Zo jammer dat content wordt opgesloten" - deze persoon wil graag dat Fronteers een publiekelijk forum voor kennisdeling opent ("geen Slack")

"De workshops vind ik interessant, maar ik zou ook graag wat meer interactiviteit willen onderling waaronder kennisdeling."

"Bij front-end wordt te vaak gedacht over full-stack. Echter hoort de focus meer op front-end dan back-end te zijn. Werkgevers en de community zelf kunnen daar beter over voorgelicht worden"

"Ik ben van mening dat Fronteers zich vooral op netwerken en kennis delen moet richten… de banden tussen front-end developers versterken. Daarnaast vind ik het jammer dat er van het W3C lidmaatschap weinig te merken is, zowel intern als extern"

"Niet zozeer "meer aandacht voor nodig" (aandachtsgebieden: kennisdeling (meer meetups organiseren), kennisdeling (meer of andere workshops organiseren), meer aandacht voor diversiteit en inclusie, lidmaatschap van het W3C), maar eerder 'blijf doen wat jullie nu reeds doen'"

"Ik zie Fronteers primair als een belangenorganisatie voor front-end developers in Nederland, daarbij passen deze (aandachtsgebieden: promoten van het vak in het onderwijs, kennisdeling (meer meetups organiseren), werkgevers aanspreken op invulling rol front-end developers, werkgevers aanspreken op arbeidsomstandigheden) het best."

"1. Fronteers kan veel meer betekenen voor zelfstandige frontenders
2. Fronteers laat het succes van JS frameworks te veel links liggen."

"Backend developers maken websites/-applicaties met JavaScript frameworks met weinig kennis van CSS of valide HTML. Deze ontwikkeling is niet tegen te houden, maar we kunnen wel proberen om die developers meer kennis van de frontend bij te brengen."

"Het is een beetje een gek om feedback op te geven op dit voorbije/lopende coronajaar. Maar los daarvan zie ik ruimte voor verbetering van bewustzijn op het gebied van basic dingen als A11y, CSS, performance etc. bij vooral developers, marketeers en designers. (Ik heb het over 'bewustzijn' en niet over 'kennis' want als we het over het laatste hebben heb ik ook nog wel wat ruimte voor verbetering.)
Dit ligt niet aan Fronteers natuurlijk maar haar het zou mooi zijn als Fronteers iets zou kunnen betekenen om dit bewustzijn te vergroten. De meeste Fronteersleden doen ook wel hun best om zichzelf te verbeteren, met tijdsgebrek als voornaamste uitdaging. Maar bij de developers, marketeers en designers ontbreekt vaak ieder besef. Je zou hiervoor samenwerking kunnen zoeken met andere instituten, bv BNO, developer-vakverenigingen, designer-evenementen. Hoe je de marketeers kunt bereiken vind ik lastiger te beantwoorden."

"Ik heb soms de indruk dat de mensen die naar kwaliteit zoeken bij Fronteers terecht komen. De mensen die hier geen kennis van hebben zullen zich denk ik ook niet snel aansluiten bij 'onze' club."

Waarin verwacht je meer van ons?

"Heb een lidmaatschap aangevraagd in 2016, ben vervolgens vergeten te betalen. Verschrikkelijk stom van mij en vervelend voor jullie. Een automatische herinnering zou goed zijn geweest voor beide partijen.
Uiteindelijk heb ik veel later wel nog betaald, toen ik erachter kwam, wat pas ergens in 2017 was. Waarschijnlijk omdat ik niet betaald had heb ik geen bericht gehoord over lidmaatschap in 2017 en ben ondertussen geen lid meer geworden.
Ik weet dat er wat wisselingen van bestuur waren rond die tijd dus begrijpelijk dat dit soort dingen er tussendoor slipten. Nogal genant van mijn kant, sorry daarvoor. Zal binnenkort weer een lidmaatschap aanvragen. Ik vind dat Fronteers goed werk doet."

"Is er wel eens nagedacht over het oprichten van een vakbond?"

"Kan zo 1,2,3 niets verzinnen"

"Wat mij betreft een hardere aanpak voor de bedrijven / individuen die nog steeds vinden dat "sexy vrouwen op kantoor", "get it done mentaliteit" of een overduidelijke "witte mannen cultuur" uitgedragen acceptabel is in onze industrie. Ik weet dat Fronteers zeer betrokken individuen heeft die zich hier hard voor maken maar Fronteers als organisatie mag wat mij betreft zich harder opstellen tegen dit stigma wat vele mensen ervan weerhoudt een carrière als front-end developer te volgen of succesvol te kunnen zijn."

"Weet je wat ik graag zou willen? Ik zo graag een code review willen! Ik zit soms helemaal alleen te werken en heb geen flauw idee of wat ik maak wel 'gezond' is. Het zou tof zijn als ik dat via Fronteers zou kunnen doen!"

Lokatie Algemene Ledenvergadering

Als we hier de ALV organiseren is de kans groter dat je komt:

Antwoord Aantal
Utrecht 18
Digitaal 18
Ik kom hoe dan ook liever niet 11
Amsterdam 7

Congres op andere lokatie

We vroegen: hoe zou je er tegenover staan als we het Fronteers congres in een andere stad dan Amsterdam zouden organiseren?

Antwoord Aantal
Positief 28
Negatief 14
Neutraal of ander antwoord (zie onder) 11

"Als de locatie maar goed bereikbaar is."

"eens in de zoveel jaar elders in het land, bijvoorbeeld elke 3 of 4 jaar."

"Geen mening"

"Hangt van de plaats af"

"het maakt me oprecht niet zoveel uit. De kans is groot dat ik ervoor moet reizen, dus waarnaartoe dat is is me om het even"

"Ik zit min of meer halverwege 030 en 020 (dus de vorige vraag was eigenlijk ook neutraal)"

"It Depends …"

"Tuschinsky is schitterend, maar qua bereikbaarheid niet heel denderend. Dus ergens tussen positief en negatief in."

Diversiteit

Van de 6 personen die aangegeven hebben tot een minderheidsgroep te behoren, zegt 1 persoon 'Soms' te maken te hebben met discriminatie, pesterijen, of andere aparte behandeling die hen belemmert in (plezier hebben in) hun werk.
Vier (4) personen zeggen nooit hiervan last te hebben. Eén (1) persoon zegt "In het verleden mee te maken gehad, maar nu niet meer."

Op de vraag 'op welke manier kan Fronteers jou het beste ondersteunen', antwoordt 1 persoon (die nooit te maken zegt te hebben met discriminatie, pesterijen of andere aparte behandeling) "Niet nodig. Ik kan prima voor mijzelf opkomen. Focus je op de inhoud, niet op geneuzel."

De persoon die zegt hier in het verleden mee te maken te hebben gehad tipt Fronteers: "Investeren in toegankelijkheid en diversiteit. En investeren op lokaal niveau. Ik zie Fronteers als een stichting die zich inzet voor de developers als persoon en niet ter promotie en ontwikkeling van de technologie waarmee we werken. Dat doen al genoeg mensen ronde wereld, maar developers in NL hebben alleen Fronteers."

Waarom ben je geen lid van Fronteers?

Reden Aantal Aanvullend
Ik weet niet wat ik er voor terug krijg 18 "Heb jullie wel op mijn radar" en "Ik begin net en wil mezelf oriënteren op het vakgebied en kijken of Fronteers een waardevolle aanvulling is voor mij."
Ik maak nooit gebruik van ledenkortingen 11 "Ik was vroeger lid van Fronteers, maar mijn werkzaamheden verplaatsten zich naar een ander gebied waardoor ik bijv. niet meer naar de conferenties ging. De workshops zijn voor mij dus ook minder interessant, ook gezien mijn werkervaring. Daarnaast heb ik altijd vraagtekens gehad over de precieze meerwaarde van de vereniging, want ik vind de doelstelling erg generiek zonder echt een duidelijk doel of visie."
Ik ben geen 'verenigingsmens' 10 "Eigenlijk zit er geen optie bij die ik zou aanklikken, namelijk geen behoefte om lid te zijn van een vereniging."
dit is het eerste wat ik hoor over Fronteers, ik ken Fronteers niet 4
Ik vind het lidmaatschap te duur 4 "Lid geweest via mijn vorige werkgever"
Ik denk niet dat ik mijn kennisniveau kan verhogen via Fronteers 3
Ik ben het niet eens met de missie van Fronteers 2 "Fronteers is in niveau gezakt, of ik ben het ontgroeid. Hoe dan ook lijkt Fronteers zich vooral te richten op mensen die nauwelijks ervaring hebben. Ik weet niet wat ik aan Fronteers heb als ervaren developer. Het betalen van vrijwilligers bij het congres is in het verkeerde keelgat geschoten. Wij van wc-eend adviseren wc-eend. De manier waarop daar op werd gereageerd door bestuur was nog kwalijker. Het sponsoren van Rachel is een doodzonde. Het is letterlijk geld wegsmijten zonder iets er voor terug te zien waar wij als vakvereniging iets aan hebben. Anneke die nu in het bestuur zit noemt JavaScript “JukkieScript” en kan ik niet serieus nemen als leider van de vereniging." en "Correcte antwoord staat er niet tussen. Ooit lid geweest, maar commerciële belangen van bestuursleden werden met instemming van alv door verenigingspositie teveel bevoordeelt voor mij om me prettig te voelen bij lidmaatschap."
Ik noem mij front-end developer, maar ik herken mij niet in Fronteers 2 "Als Interaction Designer / UX Developer heb ik het idee dat Fronteers niet bij mij past"

Tot slot

We vroegen: Als je een misverstand zonder consequenties bij je baas of klant zou kunnen rechtzetten over (werken in) front-end development, wat zou het zijn?

"Niet alles hoeft een PWA te zijn ;)"

"Dat de rol front-end UI developer meer is dan alleen HTML, CSS..."

"Het is meer dan alleen wat code intypen om iets te stylen in een browser."

"Duidelijkheid over invulling van de term Front-End Developer"

"Dat ik maar elke programmeer taal zou kunnen bevatten of snel leren."

"Het onderschatten van HTML/CSS"

"Hoe een site er visueel uit ziet is vrijwel nooit de belangrijkste taak van een front-end ontwikkelaar"

"Devalueren van front-end development tov backend development. Daarnaast het verwachtingspatroon dat een front-ender ook supercomplexe javascript applicaties kan/wil schrijven."

"De prioriteit die JavaScript frameworks krijgen tijdens recruitment processen ten opzichte van CSS en HTML kennis zorgt er niet voor dat je betere developers krijgt."

"Als ik 'baas' verander in 'opdrachtgever': Front-end is verre van nerdy."

"Dat full-stackers CSS onderschatten."

"Front-end development is niet alleen een knopje op de juiste plek zetten"

"Dat ik niet verantwoordelijk ben voor het instellen van de e-mail."

"CSS is maar een likje verf hier en daar"

"Dat Frontenders JavaScript moeten kunnen (jaar geleden gepromoot bij huidige opdrachtgever om een ervaren front ender in te huren met idealiter accessibility kennis, maar uiteindelijk is het een react Dev geworden met oké css/html skills ..."

"Een website is geen plaatje, het is een levend, evoluerend product."

"html/css is een losstaande unieke specialisatie tov javascript/frameworks. (De titel 'frontender' betekend niet dat die persoon perse een skillset heeft dat het hele spectrum bevat)"

"front-end development is makkelijk/niet echt development"