Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Ben ik nou lid of niet?

Van diverse kanten is ons de vraag gesteld hoe het nu zit met het lidmaatschap en de bijbehorende contributie. Het antwoord is helaas niet eenduidig.

Tijdens de diverse bijeenkomsten die Peter-Paul in 2007 heeft georganiseerd, zijn meerdere malen formulieren uitgedeeld waarop men zijn interesse in lidmaatschap van Fronteers kenbaar kon maken. Tot een officieel lidmaatschap kon dit aanvankelijk nog niet leiden, omdat de vereniging officieel nog niet bestond. Het oprichtingscongres van 18 september moest dit gat dichten, en Peter-Paul was van mening dat iedereen die een stem uitbracht op de ALV, automatisch lid was van Fronteers.

Dit idee was misschien mooi, maar in de praktijk werkte het niet. De inschrijvingsformulieren die op 18 september zijn ingeleverd, zijn zoekgeraakt. Het enige communicatiekanaal was de mailing list, maar als je dat niet wist, kon het best lastig zijn om daar achter te komen. Verder heeft het bestuur er te weinig vaart achter gezet om de taak van penningmeester in te vullen en om bijvoorbeeld een bankrekeningnummer (voor de te innen contributies) aan te maken.

Het gevolg is dat we nu nog steeds met een verouderde ledenlijst zitten. Dat zijn namelijk de mensen die voor 18 september hun interesse kenbaar gemaakt hebben, maar misschien helemaal niet lid willen worden/blijven (aangevuld met de nieuwe leden die zich afgelopen week via de website aangemeld hebben). Bovendien zitten we met de vraag of we wel contributie kunnen heffen over het tweede deel van 2007 als we pas in februari 2008 onze administratie op orde hebben.

Al deze vragen willen we beantwoorden op de eerstvolgende bestuursvergadering die voor 15 januari op de rol staat. Tot die tijd moeten we jullie helaas nog even in onzekerheid achterlaten.

Plaats een reactie