Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Laatste 10 reacties op posts in het weblog

1 Hidde de Vries in “ALV 2016: Motie: Andere aanpak organisatie congres”:
@Sander het probleem met deze motie is dat het niet ‘een’ 3rd party is, het zijn Thomas en Jan, bij sprekers en publiek bekend als Fronteers-vrijwilligers. Daardoor weten we aan de ene kant dat ze een fantastisch Fronteers-congres kunnen neerzetten, en aan de andere kant ook dat ze nooit een ‘gewone’ 3rd party zullen zijn.

Ik vrees dat het vanwege dat laatste gaat wringen met bestaande vrijwilligers, tenzij ook die gelijk naar rato betaald worden. Maar dan moet er in de begroting een hoop om, want er is nu niet genoeg winst om dat mee te doen. Net als in de organisatie, want we weten als vereniging van een hoop taken niet precies met hoeveel geld ze zouden moeten waarderen.

Als het probleem is ‘Fronteers slokt de tijd van haar vrijwilligers op en dat komt de gewenste professionaliteit ten slechte’, dan moeten we dat voor alle actieve vrijwilligers oplossen, en voor al onze takken. Waarom alleen een professioneler congres en geen professionelere workshops, meetups of vacaturebank? Die laatste drie zijn juist extreem belangrijk voor Fronteers om in brede zin haar doelen te bereiken, en hebben het arguably harder nodig.
2 Sander Aarts in “ALV 2016: Motie: Andere aanpak organisatie congres”:
@Krijn: Vandaar dat ik ook benieuwd ben naar wat de huidige vrijwillers ervan vinden. Hun mening lijkt me zwaar te wegen.

Wat betreft de sprekers: daar had ik, tot mijn schaamte, even niet bij stilgestaan. Dat ligt idd. wat gevoelig.
Maar ook nu zijn er natuurlijk partners die verdienen aan het congres. Het congreslogo werd oorspronkelijk ook door een vrijwilliger ontworpen, terwijl dat later werd uitbesteed als betaalde opdracht. De runner was bij mijn weten ook ooit een vrijwilliger, later lange tijd een ingehuurde kracht en nu volgens mij weer een vrijwilliger.
Zou het logistieke deel van de organisatie uitbesteed kunnen worden aan een 3rd party event organizer als deze verder geen enkele relatie heeft met Fronteers? Ik denk van wel.
En met een verdere professionalisering van het congres is een sprekersvergoeding wellicht onvermijdelijk.
3 Sander v. L. in “Meld je nu aan voor de ALV 2016”:
Ik heb zojuist alle aangemelde leden de begroting en jaarcijfers toegestuurd. Mocht je gebruik maken van Google, en niet (on)regelmatig met mij mailen, dan bestaat er een kans dat deze email in je spam terecht komt, dus controleer dat even.
4 Krijn in “ALV 2016: Motie: Andere aanpak organisatie congres”:
@Sander Aarts: Wat mij betreft in ieder geval al niet, dus die suggestie mag achterwege blijven, ook op de ALV. Ik weet dat ppk er altijd wel oren naar heeft gehad (zie ook eerdere ALV's, daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt), maar ik zie niet voor me hoe dat goed kan werken, zonder andere vrijwilligers op meerdere fronten op termijn te verliezen (tunnelvisie op het congres lijkt me nog steeds geen goed idee). En vergeet niet dat sprekers, die ook een groot deel van het succes van het congres voor hun rekening hebben genomen en nog zullen nemen, dat ook zijn. Geld verdienen over de rug van anderen terwijl anderen me daarbij gratis helpen of geholpen hebben in het verleden trekt me niet zo, los van hoeveel tijd en energie ik ergens ook in steek, of hoe eloquent ik het ook weet te formuleren. Mochten de leden hun voorkeur uitspreken voor een betaalde elite selecte groep vrijwilligers die betaald worden (en dan vraag ik me sterk af of dit leden zijn die zelf ook vrijwilligerswerk doen, of vooral eens per jaar naar het congres komen, maar dat zullen we nooit weten dankzij anonieme stemming), dan weet ik in ieder geval dat dit niet meer mijn soort vereniging is. Ik vind nog een hoop meer van dit voorstel, maar ik zal me verder inhouden tot op de ALV (voorzover me dat lukt :). (Reactie aangepast n.a.v. de opmerking dat ik me iets te fel liet gaan in eerste instantie, waarvoor excuses)
5 Sander Aarts in “ALV 2016: Motie: Andere aanpak organisatie congres”:
Fronteers heeft altijd gedraaid op het vrijwilligerswerk van een klein clubje fanatiekelingen. Er zit weliswaar een langzaam verloop in dat clubje, maar het blijft een beperkte groep van leden die actief zich in wil zetten voor de vereniging. Als taken te groot worden om ze naast alledaagse werkzaamheden te doen dan lopen we het risico dat ze uiteindelijk helemaal uitblijven. En waar het bij de workshops en bijeenkomsten misschien niet zo heel erg is als de frequentie soms wat fluctueert is dat bij het congres denk ik meer een probleem.

Ik ben er voorstander van dat Fronteers zich verder professionaliseert als organisatie. En dat leidt dan vroeg of laat tot uitbesteden van werk en vergoedingen voor gedane arbeid. Het zou ideaal zijn als hiervoor een regeling zou komen die direct geldt voor iedereen die zich actief inzet voor de vereniging. Maar wellicht moet dit geleidelijk ingevoerd worden en kan dit voorstel een soort pilot daarvoor zijn.
Dat is makkelijk gezegd natuurlijk als je, zoals ik, momenteel niet actief bent als vrijwilligers. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe de huidige vrijwilligers hier tegenover staan.

De overgang van een vereniging die op vrijwilligers draait en een met betaalde krachten zal altijd voor wat wrijving zorgen. Maar als we dit als start zien, dan hebben we voor de ALV van 2017 hopelijk genoeg moeilijke vraagstukken beantwoord om een vergoedingsregeling breder in de vereniging door te kunnen voeren. We kunnen dit volgens mij niet vooruit blijven schuiven en m.b.t. het congres ligt er nu een concreet voorstel.

En mocht EventStack niet bevallen dan willen hun conculega's van Web Conferences Amsterdam wellicht hun diensten aanbieden ;)
6 Sander v. L. in “Meld je nu aan voor de ALV 2016”:
Voor die paar leden die nog niet ieder jaar naar de ALV komen, hebben we een pagina opgesteld die eniszins vertelt wat je bij de ALV kan verwachten, en wat de belangrijkste procedures zijn: https://fronteers.nl/vereniging/alv
7 Flurin in “ALV 2016: Motie: Andere aanpak organisatie congres”:
@thomas : ik vatte je reactie ook zo op hoor :) En begrijp me niet verkeerd: ik gun het jullie van harte om betaald te worden, maar vraag me af of de leveranciers-situatie die jullie voorstellen de way to go is.

Er nog een nachtje over geslapen te hebben heb ik ook voordelen gezien (maar weet nog niet of ik die vind opwegen tegen de nadelen). Het is natuurlijk wel een manier om continuïteit te waarborgen.

Tegelijkertijd zijn er ook weer meer nadelen bij gekomen. (Het zou ook eens niet). Hoe zorg je er voor dat je ook andere mensen er nog tussen komen? Als ik naar mezelf kijk heb ik ondanks de enorme druk genoten van mijn jaar in de congres cie. En ik zou het zo weer doen als ik (of mijn werkgever) voor de tijd een vergoeding zou krijgen, zodat ik ook veel overdag zou kunnen doen. Maar kan dat dan nog wel?

Mijn inziens is het congres veel meer dan alleen "inhoud" v.s. "organisatie". Ik zou het niet interessant vinden in een commissie te zitten die niet veel meer doet dan "hier is een lijstje met sprekers, regel het maar". (misschien wat ongenuanceerd maar ik hoop dat 't punt over komt)

Je zult dus goede regels moeten opstellen wie wat waarover te zeggen heeft en hoe de scheiding in elkaar zit. (Ik gooi hem er maar in: mogen de mensen van Eventstack dan mee op de boot?). Wat misschien de boel juist weer lastig en troebel maakt.

Dus, mensen een vergoeding geven: jazeker! een bedrijf gebruiken dat zo nauw aan het congres verbonden is dat er onduidelijkheden over wie nu het congres organiseert ontstaat: nee.
8 Thomas van Zuijlen in “ALV 2016: Motie: Andere aanpak organisatie congres”:
Addendum: Om misverstanden te voorkomen: Ik schrijf in het epistel hierboven "Zoals [...] Flurin ook weet van zijn congresjaar (overigens niet mijn hoogtepunt), dat werk komt toch te liggen bij een paar mensen." Met "niet mijn hoogtepunt" wilde ik niets ten nadele zeggen van Flurin - in tegendeel juist, ik bedoelde "niet het hoogtepunt van mijn persoonlijke effectiviteit" - waarmee ik wilde refereren aan hoeveel drukker Flurin het heeft gehad dan ik, tijdens dat congresjaar. Dat was o.m. omdat ik een van de commissieleden was die veel minder af kreeg, en hij een van de mensen (HOI CHARIS) die de slack op moesten pakken. Ik ben blij dat dat niet meer het geval is maar minder gelukkig met mijn formulering hier.
9 Thomas van Zuijlen in “ALV 2016: Motie: Andere aanpak organisatie congres”:
Wat goed om al deze reacties te zien. Dank, voor jullie tijd en kritische kijk.

Even ter verduidelijking: Eventstack bestond al, en is niet opgericht om dit congres te organiseren.

Flurin vraagt zich in zijn reactie af hoe Fronteers ervoor kan zorgen dat niet ons bedrijf, maar wij zelf ingehuurd kunnen worden. Dat is juist niet onze bedoeling, onze insteek is om met ons bedrijf leverancier te worden voor een specifieke afgebakende taak. We willen juist niet commissielid of vrijwilliger zijn voor het congres; het gaat ons erom, ons daarvan af te scheiden. Wat mij en Jan betreft is dat overigens juist ook beter vanuit het oogpunt van vervanging en beoordeling.

Lidmaatschap van het bestuur van de vereniging is een ander verhaal. Ik ben het met verschillende vraagstellers eens, dat dat eigenlijk niet goed te combineren is met het gelijktijdig deel zijn van een bedrijf dat ingehuurd wordt.

Zeker niet als er een beoordeling gemaakt moet worden of er iets verkeerd gaat: dan moet Fronteers natuurlijk Eventstack (net zo goed als de cateraar, of de mensen van de verlichting, of de boekhouder) zonder meer de wacht aan kunnen zeggen.

Als ik bestuurslid ben, is dat natuurlijk ontzettend drassig gebied. Om de vereniging niet in die positie te brengen (noch mijzelf, noch Eventstack), stel ik daarom voor mijn positie in het bestuur neer te leggen als de ALV dit voorstel aanneemt en erop geacteerd wordt. Ik neem deze informatie ook op in het "vragen"-gedeelte van de post, zodat we het straks allemaal over hetzelfde hebben.

Ik denk dat het uitbesteden van de praktische organisatie van een grote activiteit, geen enkel vrijwilligerschap in de weg hoeft te staan. Ook niet dat van mij, om maar een voorbeeld te noemen. Zo ben ik ook trots lid van de activiteitencommissie van Fronteers en ga dat gewoon blijven doen, met net zoveel plezier.

Ik denk ook dat er door een ieder én door de vereniging gestreefd moet worden naar een gezonde levensbalans. Als je als vrijwilliger met gelijkgestemden ééns in de maand een avond bij elkaar komt om een meetup te hosten, is dat supertof, en equivalent aan een leuke hobby.

Als je als vrijwilliger elke dag met een boekhouder aan de telefoon zit en uren moet besteden aan het maken en opvolgen van facturen voor je vereniging, vind ik dat je je best mag afvragen of dat niet te veel is van het goede. Je vraagt als vereniging betrokkenheid en inzet van je mensen: als je daarboven ook dermate veel tijd vraagt dat andere onderdelen van het leven van je vrijwilligers eronder komen te lijden, werk je een ongezonde situatie in de hand.

Als vereniging mogen we er best over nadenken hoe we onze vrijwilligers belonen, en net zo goed over hoe we ze belasten. Ik hoor en lees verschillende mensen zeggen, "maar andere mensen doen ook veel!". Dat spreek ik in het geheel niet tegen. Het gaat mij bij dit voorstel niet over "mensen die veel doen", het gaat om de hoeveelheid werk en hoe die uit te voeren.

We kunnen het binnen onze vereniging prima hebben over beurzen voor vrijwilligers en/of bestuurders (waar je iets concreets voor terug mag vragen gedurende een vast te leggen termijn), of over het anders verdelen van de werkzaamheden zodat die belasting gedeeld wordt.

Echter: In de praktijk, zoals ik die in slechte en goede tijden heb meegemaakt sinds 2013, is die verdeling bij de congrescommissie alvast hartstikke scheef. We hebben het hier niet over een avondje per maand, het gaat hier om meerdere avonden per week, en een waslijst met klussen overdag.

Zoals PPK zegt in zijn comment, en Flurin ook weet van zijn congresjaar (overigens niet mijn hoogtepunt), dat werk komt toch te liggen bij een paar mensen. Ik wil die situatie formaliseren en zorgen dat dat geen probleem meer is voor de organisatie van het congres. Tot nog toe is het namelijk zo, dat er dingen mislopen als vrijwilligers er tegen hun beste bedoelingen in, toch even geen tijd in kunnen steken. Dat zorgt voor frustratie, risico's, en past m.i. niet meer bij het niveau van Fronteers Conference.

Bovendien wil ik het werk ook blijven doen, maar dan anders en beter: besteed de praktische zaken dus uit aan een bedrijf, houd het accountable, en ga met de vereniging lekker kijken naar de inhoud en de sprekers die je wilt zien. Ik houd van Fronteers, ik houd van organisatiewerk, en ik denk oprecht dat dit voorstel een win-win-win kan zijn. Vreselijke term, natuurlijk, excusez le mot, maar ik denk dat het goed is voor de vereniging, het congres, en de congresorganisatie.
10 ppk in “ALV 2016: Motie: Andere aanpak organisatie congres”:
In reactie op Flurins punt over scheiding logistiek en inhoudelijk: dit is erg makkelijk. Jaren geleden heb ik er over nagedacht, en ik kwam op het volgende uit:

1) De congrescommissie levert begin januari een geordende lijst van, zeg, 12-15 sprekers aan aan de organisatie.
2) De organisatie nodigt deze sprekers in volgorde uit. Ergens in maart volgt een rapportage: hoeveel sprekers hebben Ja gezegd, en hoeveel hebben we er nog nodig.
3) De congrescommissie levert een nieuwe geordende lijst aan.
4) Afhankelijk van de hoeveelheid sprekers die Nee zeggen, moet dit nog 1 of 2 keer herhaald worden.

Zodoende behoudt de congrescommissie de inhoudelijke leiding. Er zal van tijd tot tijd overleg nodig zijn; vooral als we een maand van tevoren nog een paar sprekers nodig hebben, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Idem als er opeens heel veel sprekers over een bepaald onderwerp zijn, en geen enkele over een ander onderwerp: dan zal de volgende lijst van de commissie hiermee rekening moeten houden.

In praktijk werkt het al zo; alleen de meer strikte scheiding tussen commissie en organisatie is nieuw. Thomas en Jan verliezen hun stemrecht voor sprekers; dat is alles.

Wat betreft twee mensen die alles doen: in praktijk is dit altijd al zo geweest. Dus hier vindt geen verandering plaats. We maken alleen de praktijk ook officieel beleid.