Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Er zijn in totaal 9 posts geschreven in 2007. Je vindt ze hieronder.

Ben ik nou lid of niet?

Van diverse kanten is ons de vraag gesteld hoe het nu zit met het lidmaatschap en de bijbehorende contributie. Het antwoord is helaas niet eenduidig.

De doelstellingen van het W3C zijn meer een visie dan echte regels

  • Tom Greuter
  • 24 december 2007
  • (Niet gecategoriseerd)

Op ons welkomstbericht hebben we tientallen reacties gehad. Sommige reacties zijn daarom enigszins ondergesneeuwd. De discussie die Cyppher aan wilde zwengelen, wil ik daarom hier herhalen.

Opzeggingen van Lon & Tino

Het ligt niet in mijn bedoeling om elke opzegging van een lid publiekelijk bekend te maken via dit blog, maar de opzeggingen van Lon Boonen (in november) en Tino Zijdel (in december) wil ik jullie niet onthouden. Zij waren namelijk in september jl. nog kandidaat-bestuursleden. Om diverse redenen hebben zij helaas opgezegd.

RSS beschikbaar

Op veler verzoek heeft Krijn gisteren de RSS-feed van het blog geactiveerd, dus hang hem gauw in je favoriete reader! Een feed van aankomende bijeenkomsten is in de maak.

Welkom op Fronteers.nl - deel 2

De website staat nu twee dagen live en we zijn al overstelpt door een grote hoeveelheid reacties, zowel op de website als via de mail. We willen van Fronteers een levendige community maken, dus we zijn blij verrast! Er hebben zich nieuwe leden aangemeld, anderen hebben aangegeven zich actief in te willen zetten voor een bepaalde commissie en daarnaast hebben we ook een hoop tips gehad.

Welkom op Fronteers.nl

Welkom op de gloednieuwe website van Fronteers, vakvereniging voor front-end developers. Na een paar maanden (non-non-stop) zwoegen en zweten is het dan eindelijk zover!

Notulen bestuursvergadering 9 oktober online

De notulen van de bestuursvergadering van 9 oktober 2007 zijn nu online te lezen. Deze vergadering werd gehouden net na de officiële oprichting van Fronteers bij de notaris.

Notulen ALV online

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 september (tijdens het oprichtingscongres) staan nu online op de Fronteers website.

Penningmeester gezocht

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een penningmeester voor Fronteers.