Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Webrichtlijn 17: Tekstopmaak, het aangeven van nadruk

Gebruik het em (emphasis) en strong element voor het aangeven van nadruk. (R-pd.3.5)

Uhm, en wat is nou precies het verschil tussen nadruk en sterke nadruk? Zijn de webrichtlijnen hier niet veel te vaag?

Reacties

1 Kilian Valkhof op 25-03-2008 om 19:25 uur:
Volgens mij zijn de webrichtlijnen hier niet vager dan de specificatie.

Omdat dit op het vlak van semantiek zit, is het natuurlijk per definitie vaag (a.k.a. subjectief). Want, wat voor de één belangrijk is, is dat voor de ander totaal niet.

Ikzelf gebruik em voor iets wat je in spraak met een iets gedempte, duidelijke uitspraak zou zeggen, en strong voor elementen waarbij je je stem iets zou verheffen.
2 Sander op 25-03-2008 om 19:50 uur:
HTML 4 had inderdaad hetzelfde niet verder verduidelijkte verschil tussen "empasis" en "stronger emphasis". Gezien de specificatie zoals die bestond op het moment dat de webrichtlijnen werden opgesteld is het dan ook moeilijk om veel meer van de webrichtlijnen te verwachten.

HTML 5 weet het verschil tussen deze twee elementen veel beter uit te drukken: <em> bestaat voor de nadruk, terwijl <strong> bestaat om aan te geven dat de inhoud van het element belangrijk is. De plaatsing van de één kan de betekenis van de zin veranderen, terwijl dit bij de andere niet het geval is.
Natuurlijk zijn de twee elementen nog wel gerelateerd, en zullen vaak ook in combinatie gebruikt worden.

De vraag is, hebben mensen in het verleden <strong> volgens de oude definitie gebruikt op een manier waarbij de nieuwe definitie een wezenlijk verschil uitmaakt? Of weet HTML 5 onder duidelijkere woorden te vatten wat we toch al deden?
3 Marcel op 26-03-2008 om 11:27 uur:
Lijkt me eerder een typisch voorbeeld van "we moeten bold en italic hun eigen tag geven en daar een semantische reden voor geven". Vroeger was dat dan <b> van "bold" en <i> van "italic", tegenwoordig is het minder opmaak-gericht maar logica-gericht. Dus "emphasis" en "strong".

1 Tag (em) zou voldoende zijn, inderdaad. Het is dan aan onszelf om <em class="strong"> enzo te gebruiken bijvoorbeeld ;-)
4 Kilian Valkhof op 26-03-2008 om 15:08 uur:
En wat dacht je van <strong><em>deze optie?</em></strong>, een zinssnede die nadrukkelijk belangrijk is.

Zat tekstdelen die daar voor in aanmerking komen, maar het lijkt me toch niet echt de bedoeling...
5 Monique Martens op 27-03-2008 om 11:36 uur:
Ik heb vorig jaar een website gebouwd voor Wensstichting SHAMAJO. Hun doelgroep heeft een extreem groot aandeel mensen met functionele beperkingen, daarom heb ik me nogal verdiept in de toegankelijkheid van websites.

Ik heb toen begrepen dat schuingedrukt (<em>) slecht zichtbaar is voor mensen met bepaalde zichtproblemen, daarom gebruik ik dat eigenlijk niet. Ik gebruik daarom altijd vet gedrukt (<strong>) als ik ergens de nadruk op wil leggen, onafhankelijk van of het een gewone of een sterke nadruk is.

Ben benieuwd wat jullie daarvan vinden...
6 Sander op 27-03-2008 om 13:22 uur:
Monique: Dat is een puur visuele reden. HTML elementen gebruik je om de betekenis die ze hebben. Als ze er vervolgens niet zo uit zien als je wil, dat corrigeer je dat met CSS (wat de betekenis van het element niet aanpast).
Dus in dit geval (zolang het niet overal om hele sterke nadruk ging (en/of om de belangrijkheid van waar je nadruk op legde)) zou ik gewoon <em> hebben gebruikt, en vervolgens de CSS regel em { font-style: normal; font-weight: bold; } hebben gebruikt om dat vet gedrukt te krijgen.
7 BARTdG op 27-03-2008 om 21:21 uur:
Krijn heeft natuurlijk groot gelijk dat het onderscheid dat de Webrichtlijnen hier maakt niet uitblinkt in duidelijkheid, dus...

@Sander: Dank voor je bijdrage over de betekenis van EM en STRONG in html5! Hier kan ik wel degelijk iets mee.

Kijk naar een krant of een tijdschrift. Daarin word een EM vaak d.m.v. cursief weergegeven, maar een STRONG zul je daar niet vet zien.

Mijn gevoel zegt nu dat één of enkele woorden EM kunnen krijgen. Eén of meerdere zinnen (of een gehele bijzin) kunnen STRONG worden.

My 2 cents...
8 Raph de Rooij op 30-03-2008 om 14:15 uur:
Interessante discussie. <em> en <strong> worden vaak gezien als alternatief voor <i> en <b>. De standaard rendering door (praktisch?) alle browsers bevestigt dat beeld alleen maar. Op zichzelf is daar weinig mis mee. Maar in geval dat niet uitkomt, zoals in het voorbeeld van Monique [5], dan is het eenvoudig aanpasbaar op de door Sander [6] geschetste manier. Wanneer je iets soortgelijks zou doen met <i> of <b>, dan ben je al snel bezig op een manier die geen recht doet aan de feitelijke betekenis van het element.

Bij het opstellen van de Webrichtlijnen hebben we ons inderdaad laten leiden door de HTML-specificatie van het W3C. Die koen semantisch gezien misschien wel wat sterker, maar juist de link met de standaard rendering door browsers heeft er voor gezorgd dat toepassing van deze Webrichtlijn in bijna alle gevallen een 'no-brainer' is. Ikzelf zie het daarom als een heel eenvoudige manier om HTML weer een stukje semantischer te maken.

Bij een update van de Webrichtlijnen zou gekeken moeten worden naar de uitleg in HTML5.

Ik ben het niet eens met de opmerking van Marcel [3]

my 5 cents (inflatie, hè... ;-)

Raph
9 Niek Kouwenberg op 31-03-2008 om 10:34 uur:
Ik denk dat het verschil zich voornamelijk zal uiten bij een screen reader. Deze zal bij een <em> nadruk op een woord leggen, en bij een <strong> het woord hard uitspreken.

Voorbeeld:

Ik kan dit <em>echt</em> niet toelaten.

En de jongen riep <strong>Boe</strong> en liet me schrikken.
Plaats een reactie