Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Aanpassing Normdocument Webrichtlijnen doorgevoerd

Op voorstel van de Normcommissie heeft het bestuur van de stichting Drempelvrij.nl vandaag een aantal wijzigingen vastgesteld, waarmee voortaan bij de inspecties van websites voor het Waarmerk Drempelvrij of de Webrichtlijnen rekening dient te worden gehouden.

Deze aanpassingen zijn opgenomen in een Appendix en luiden als volgt:

DFN-element
Richtlijn 3.7 wordt voortaan bij de inspectie van websites volledig buiten beschouwing gelaten.

Q-element
Richtlijn 3.11 wordt voortaan bij de inspectie van websites volledig buiten beschouwing gelaten.

Gebruik van W3C DOM
Bij het toetsen aan de richtlijnen 2.7 en 2.8 worden websites niet afgekeurd als gebruik is gemaakt van innerHTML. Het gebruik van overige zogenoemde ‘proprietary extensions’ leidt evenmin tot afkeuring als er geen andere mogelijkheid is om het beoogde effect te bereiken.

De Normcommissie zal voortaan tweemaal per jaar eventuele voorstellen tot wijziging van het Normdocument en het Caesura- en Sampling-document doen. Zoals bekend hanteren de inspectie-instellingen deze twee documenten bij het inspecteren van websites. De commissie zal steeds tevoren langs diverse kanalen uitnodigen om suggesties en voorstellen te doen.

Namens de Normcommisie van de Stichting Drempelvrij.nl,
Koen Willems

Reacties

1 Gerrit Berkouwer op 16-09-2009 om 21:15 uur:
Prima nieuws. Moeten ze bij mij wel van alles weer gaan refactoren... geintje! ;-)
2 Raph de Rooij op 17-09-2009 om 13:11 uur:
[Reactie op verzoek van Raph verwijderd]
3 Gerrit Berkouwer op 17-09-2009 om 19:00 uur:
Daar moet ik nog even over nadenken...:-)
4 Martijn van der Ven op 17-09-2009 om 21:22 uur:
Zonder richtlijn 3.11 kan ik zeker leven. Ik vind niet dat er iets mis is met het gebruik van het Q-element mits de opmaak rondom ook duidelijk aangeeft dat het hier om een citaat gaat.

Dat er echter ook niet meer op het gebruik van DFN-elementen getest gaat worden vind ik geen verbetering. Als je niet langer controleert of een begrip wel gedefinieerd is kun je niet zeggen of het element wel goed gebruikt word. Dan zie ik liever dat deze richtlijn word aangepast naar het afraden van gebruik van een DFN-element.
5 Koen Willems op 17-09-2009 om 21:58 uur:
@ Martijn van der Ven:
Nee, de aanleiding om voortaan niet meer op richtlijn 3.7 te toetsen is dat die richtlijn in strijd is met de specificatie van het W3C. Zie daarvoor bijvoorbeeld ook deze discussie: http://fronteers.nl/blog/2008/04/webrichtlijnen-definities-wijzigingen
6 Martijn van der Ven op 17-09-2009 om 22:50 uur:
@Koen Willems:
Het klopt dat de beschrijving van richtlijn 3.7 niet geheel klopt met de W3C HTML specificatie. Maar laten we de test dan aanpassen. Testen op verkeerd gebruik lijkt mij zeer mogelijk, bijvoorbeeld het testen op het TITLE attribuut dat mensen misschien gebruiken om een woord te definiëren ondanks dat dit fout is.

Ik moet zeggen dat het toevoegen van een definitie lijst voor gebruikte DFN-elementen mij niet slecht in de oren klinkt. Er is namelijk anders geen enkele methode voor software om de daadwerkelijke beschrijving van het woord te vinden. Maar dat ter zijden.

Als we vinden dat die richtlijn fout is, waarom word hij dan niet verwijderd of herschreven in plaats van “bij de inspectie van websites volledig buiten beschouwing gelaten” worden?

Ik had me misschien iets duidelijker moeten uitdrukken in mijn vorige reactie.
7 Koen Willems op 18-09-2009 om 00:50 uur:
@Martijn van der Ven:

In richtlijn 3.7 werd nu juist een verkeerd gebruik van het DFN-element voorgeschreven.
Dat is nu gecorrigeerd.

Herschrijven van de richtlijn was niet nodig. Er zijn nog wel meer elementen waaraan in de webrichtlijnen geen woord wordt gewijd. Maar daarom moet je ze nog wel goed toepassen als je ze gebruikt.

Begrijp je de gedachtengang?
Plaats een reactie